Балнеолечението има дълга история, доказваща ефикасността му при намаляване на болките и подобряване на общото…