fbpx

Холимед

1. Термини и Определения

Следните определения имат за цел да дадат по-добро разбиране на термините, които използваме в Политиката за поверителност по-долу.

Когато казваме „ние“, „нашето“, ние имаме предвид Център за холистична медицина Холимед – Хасково или неговите законно притежавани собствености. Ние предоставяме услуги за лечение и рехабилитация , наричани „Услуги“ и в някои случаи използваме Лична информация, за да ни помогне да извършваме нормалните си бизнес операции. „Лична информация“ означава всяка информация, която идентифицира или може да се използва за идентифициране на лице, пряко или непряко, включително, но не само, собствено и фамилно име, дата на раждане, имейл адрес, пол, професия или друга демографска информация .

Посетител / Потребител на уебсайт

 • Посетител / Потребител на уеб сайт е всеки човек, който зарежда нашия уебсайт в своя браузър или посещава различни раздели или страници на уебсайта (или чрез въвеждане на URL адреса, или след хипервръзка от друг уебсайт или източник).
 • Тип данни, които могат да бъдат обработени: бисквитки, съхранявани в браузъра на потребителя; Местоположение на град или държава въз основа на IP адреса на устройството, който е част от данните, които всеки уебсайт получава; Статистически данни за взаимодействието на потребителите на уебсайта; Данни в браузъра или устройството, използвани за сърфиране в уебсайта.
 • Цел на използването: Осигуряване на основни и поддържащи функции за правилното и ефективно функциониране на уебсайта; Статистически отчети за това как и кога се използва уебсайтът; Осигуряване на необходими условия за използване на услугите на маркетингови платформи – трети страни.
 • Продължителност на съхранението: До изтичане на всяка бисквитка, носеща съответната информация (от една сесия на сърфиране до една година) или докато потребителят изтрие бисквитката директно от своя браузър и / или устройство.
 • Правна причина: Даване на съгласие на формуляра за съгласие на бисквитките и свързаната с тях политика за бисквитки.

Абонат на електронна поща

 • Абонат на електронна поща е всеки човек, който се е съгласил да получава редовни, спонтанни имейли от нас. Имейлът може да бъде изпратен чрез услуги за електронна поща на трети страни.
 • Тип данни, които могат да бъдат обработени: Имена, имейл адрес и предпочитания за абонамент.
 • Цел на употребата: Предоставяне на основа за обслужване на електронни бюлетини и актуализации, за които лицето е дало съгласие.
 • Продължителност на съхранението: До един месец след отписване.
 • Правна причина: Съгласие за получаване на имейл бюлетин

Ние предлагаме и популяризираме Услугите чрез нашия уебсайт https://holimed.bg/, имейл кампании и социални медийни канали. Тази Политика за поверителност се отнася за този конкретен уебсайт, както и за всички други сайтове или канали в социални медии, притежавани или управлявани от нас. Докато предоставяме Услугите и както е описано по-подробно по-долу, ние можем да събираме Лична информация за нашите Потребители и Абонати. Ние събираме такава Лична информация за целите на провеждането на нашите нормални бизнес операции като център за холистична медицина, включително съответни маркетингови или набирателни дейности (като имейл кампании или реклама в социални медии).

2. Промени

Ще актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за да отразява нови регулаторни изисквания или промени в начина, по който събираме лична информация. Най-новата версия на тази Политика за поверителност е представена от датата, разположена в края на тази Политика за поверителност

Всички актуализации влизат в сила веднага след известие, което може да бъде предоставено, но не само, чрез публикуване на нова версия на тази Политика за поверителност. Продължаващото ви използване на уебсайта означава вашето продължаващо съгласие да бъдете обвързани от настоящата Политика за поверителност. Нашите електронно или по друг начин правилно съхранявани копия на тази Политика за поверителност се считат за истинското, пълно, валидно, автентично и изпълнимо копие на версията на тази Политика за поверителност, която е била в сила на всяка съответна дата, в която сте посетили Уебсайта.

3. Обхват

Тази Политика за поверителност е неразделна част от нашата Политика за бисквитки.

Вашата информация

Когато се нуждаем от вашето съгласие за обработка на вашата лична информация, ние ще поискаме вашето съгласие за събирането, използването и разкриването на вашата лична информация, както е описано по-долу.

4. Информация, която събираме:

 • Информация, която доброволно ни предоставяте: Когато ни изпратите имейл или съобщение или се свържете с нас по някакъв друг начин, вие доброволно ни предоставяте информация, част от която се събира. Тази информация може да включва вашето име, имейл адрес, телефонен номер и т.н. Предоставяйки ни тази информация, вие се съгласявате тази информация да бъде събрана, използвана, разкрита, прехвърлена и съхранена от нас за бъдещи справки за историята на нашата комуникация.
 • Статистическа информация, която събираме автоматично: Когато разглеждате нашите уебсайтове, ние можем да събираме информация за вашето посещение и начина, по който сте разглеждали нашите уебсайтове. Тази информация може да включва вашата операционна система, идентификатор на вашия браузър, вашата активност при сърфиране и друга информация за това как сте взаимодействали с нашите уебсайтове. Горната информация се събира като статистическа информация и е анонимна.
 • Информация, която съхраняваме като списък с контакти: Когато комуникирате с нас чрез формулярите за контакт на нашия уебсайт или се абонирате за бюлетин, ние ще съхраняваме Лична информация като запис на нашата комуникация. Тази информация може да включва име, имейл, град, имейл абонат. Горната информация се събира, когато е дадено изрично съгласие в съответните форми. 
 • Информация от вашето използване на Услугата и / или Уебсайтове: Ако сте в нашия списък с контакти, ние може да получим информация за това как и кога използвате Услугите, уебсайта или взаимодействате с нашите имейл кампании, съхранявайки ги в лог файлове и свързвайки ги към друга информация, която събираме за вас. Тази информация може да включва например час, дата и действия, които сте предприели в рамките на уебсайта или кампания по имейл. Този тип информация ни помага да подобрим нашите услуги, уебсайт и съдържанието на нашите имейл кампании, както за вас, така и за всички наши потребители.
 • „Бисквитки“ и проследяване: Ние и нашите партньори можем да използваме различни технологии за събиране и съхраняване на информация, когато използвате нашите уебсайтове, като pixels и web beacons, за да анализираме тенденциите, да администрираме уебсайта, да проследявате движенията на потребителите около уебсайта и събиране на демографска информация за нашата потребителска база като цяло. Потребителите могат да контролират използването на бисквитки на ниво индивидуален браузър. За повече информация относно използването на бисквитки и други технологии за проследяване, както и как да се откажете от използването на бисквитки, вижте нашата Политика за бисквитки.
 • Web beacons: Доставчиците на услуги за електронна поща – трети страни, които използваме, прилагат Web beacons в нашите имейли. Когато изпращаме имейли до абонат на електронна поща, ние проследяваме кой е отворил имейлите и кой е кликнал върху връзките. Това ни позволява да измерваме ефективността на нашите имейл кампании.

5. Вашите права

Ако сме събрали или съхранили Вашата Лична информация, вие имате следните права, които можете да упражните, като се свържете с нас на holimed@abv.bg

 • Правото на достъп – имате право да ни попитате с каква ваша лична информация разполагаме и ако имаме, да достъпим тази информация.
 • Правото на поправка – Ако установите, че Вашата лична информация е неправилна или непълна, имате право да поискате съответната й промяна.
 • Правото на изтриване – (право да бъдеш забравен): При специални обстоятелства (като злоупотреба с Вашата лична информация или оттегляне на съгласието си за нейното използване или съхранение и няма допълнителна причина за използването на тези данни) имате право да се свържете се с нас, за да изтриете тази Лична информация.
 • Правото на ограничаване на обработването – При специални обстоятелства, когато имате съмнения относно коректността на вашата лична информация или не сте съгласни със законното използване на вашата информация, имате право да поискате от нас да не използваме тази информация, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение – Ако имате съмнения относно законната цел за използване на Вашата лична информация, имате право да възразите срещу такава употреба, като представите аргументите за вашите подозрения.
 • Право на преносимост на данните – Ако вашата лична информация се събира с ваше съгласие чрез автоматизирани методи, имате право да поискате да ви изпратим вашите данни в машинно четим формат.

6. Използване и разкриване на лична информация

Можем да използваме и разкриваме Лична информация само за следните цели:

 • Да ви изпращаме информационно и промоционално съдържание чрез нашите социални медийни канали в съответствие с вашите маркетингови предпочитания.
 • Да ви изпращаме предупредителни съобщения. Например, ние можем да ви информираме за временни или постоянни промени в нашите Услуги, като нови версии, планирани прекъсвания, предупреждения за злоупотреба и промени в нашата Политика за поверителност.
 • За да защитим правата и безопасността на нашите партньори, както и нашите собствени.
 • Да отговаря на законовите изисквания и други подходящи правни механизми.
 • Да предоставяме информация на представители и съветници, включително адвокати и счетоводители, за да ни помогнат да спазим законовите, счетоводните или изискванията за сигурност.
 • За да отговорим на законни искания от публични органи, включително да отговорим на изискванията за национална сигурност или правоприлагане.
 • За да предоставим поддръжка на услугите, които предлагаме. Това включва използването на данните, които нашите клиенти, потребители и абонати ни предоставят, за да комуникираме ефективно с тях.
  Това включва също така обобщаване на информация от предишната ви комуникация с нас при използване на Услугата или уебсайтовете.
  Това може също да включва споделяне на вашата информация или информацията, която ни предоставяте с услуги на трети страни, като например софтуер за управление на връзки с клиенти (ние използваме AgileCRM) или формуляри за онлайн запитвания (Gravity Form). Нашите трети страни доставчици на услуги са изцяло в съответствие с директивите GDPR и са сертифицирани съгласно EU-US Privacy Shield.

7. Публична информация и уебсайтове на трети страни


 • Връзки към уебсайтове на трети страни. В някои раздели на страници или статии в блогове на нашите уебсайтове може да има връзки към други уебсайтове. Техните политики за поверителност ще се различават от нашите. Ако подавате Лична информация на някой от тези сайтове, вашата информация се регулира от техните политики за поверителност.

8. Трети страни

Можем да разкрием Лична информация на следните видове трети страни за целите, описани в тази политика:

 • Доставчици на услуги. Понякога споделяме вашата информация с нашите доставчици на услуги, които ни помагат да предоставяме и поддържаме нашите услуги. Работим с трети страни, които са изцяло в съответствие с директивите GDPR и са сертифицирани съгласно EU-US Privacy Shield.
 • Рекламни партньори. Можем да си партнираме с рекламни мрежи на трети страни, за да обслужваме нашата реклама на други сайтове (като Facebook) и да споделяме с тях информация за тази цел. За повече информация относно бисквитките и други технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитките тук.

9. Известие за нарушаване на сигурността

В случай на нарушение на сигурността, засягащо вашите данни, ние ще ви уведомим лично или ще публикуваме общо изявление с подробности. По-късно ще публикуваме и доклад за действията, които сме предприели.

10. Защита на вашата информация

Взимаме разумни и подходящи мерки за защита на Личната информация от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, като отчитаме рисковете, свързани с обработката на Лична информация.

11. Достъп

Имате право на индивидуален достъп до лична информация, която може да сме събрали от вас. Ние можем да ви предоставим тази информация в рамките на 30 дни след заявката. Можете да поискате достъп, коригиране, изменение или изтриване на информацията, която съхраняваме за вас, като ни пишете на holimed@abv.bg. Освен ако не е забранено от закона, по ваше искане ние ще премахнем всяка лична информация, която сме събрали от вас.

Ако имате някакви въпроси или коментари, или ако искате да изтриете или промените която и да е лична информация, която съхраняваме, или имате притеснения относно начина, по който сме обработили някакъв въпрос за поверителност, моля, използвайте нашия имейл holimed@abv.bg, за да ни изпратите съобщение.

Последна редакция:1 декември 2020 г.