Възстановяване след инсулт

възстановяване след инсулт

Чрез комплекс от алтернативни терапии, в център по холистична медицина Холимед извършваме бързо и в много от случаите пълно възстановяване след инсулт. Исхемичният инсулт, особено, когато е протекъл в по-тежка форма, причинява сериозни и трайни мозъчни увреждания, повлияващи двигателната активност и говорната функция на пострадалия.

Особено важна за бързото връщане към нормална функционалност след исхемичен инсулт, е незабавната реакция. Желателно е да посетите клиниката ни в най-кратки срокове, след напускане на болничното заведение, където ви е оказана първоначална медицинска помощ.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ

Сред утвърдените практики, подпомагащи възстановителния процес, е неврорехабилитацията. Проведена от доказани специалисти, преминали през дългогодишно обучение и специализации в чужбина, неврорехабилитационната програма дава обнадеждаващи резултати, включително при тежки състояния, в които са налице частична или пълна парализа на крайниците, липса на чувствителност в различни части на тялото и засегната говорна функция.

Включват се различни методи на въздействие в отделните етапи от програмата по рехабилитация на пациента, което помага да се работи за отстраняване на различни по степен увреждания. Същевременно се следва и ключовият в алтернативната медицина холистичен подход. Разглеждането на индивида като съвкупност от физически и психологически дадености, е ключът за успеха, който постигаме.

ЕЛЕКТРОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ

Електроимпулсната терапия допринася изключително много за възстановяването на поразените участъци в мозъка. В нашата клиника по алтернативна медицина, тя се провежда от Румяна Николова – водещ специалист по скенар терапия, преминала редица обучителни програми и специализации в Русия, в това число и със завършен мастер клас по скенар в неврологията под ръководството на проф. Александър Равенко.

Терапията с електроимпулси е основана на революционна руска технология. Тя се провежда с помощта на специално създадена за целта апаратура, а принципът ѝ на действие се доближава максимално до естествените физиологични процеси, протичащи в човешкото тяло.

Процедурите с електроимпулси, са сред най-предпочитаните методи за възстановяване на пораженията, нанесени от мозъчния инсулт, поради липсата на каквито и да е странични ефекти и дискомфорт за пациента по време на нейното прилагане.

Импулсите, генерирани от специално проектирания по руска технология апарат, са идентични на физиологичните невро импулси, ето защо, те се приемат не като външен диктат, а под формата на команда, подадена от собствената имунна система.

Подобрение в състоянието на пациентите, подложени на рехабилитация, се забелязва още след първата процедура. Освен подобрение в класическите физически симптоми, благодарение на терапията се наблюдават и намаляване на тревожността и нивата на стрес у пациентите, претърпели исхемичната форма на инсулта. Лечението по тази методика доказано помага на пострадалите да мобилизират собствените си сили и подпомогнат сами своето оздравяване.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

БИОФИЙДБЕК ТЕРАПИЯ

Биофийдбек терапията помага за решаване на редица неврологични проблеми, поради което представлява важна част от рехабилитационната програма за възстановяване след мозъчен инсулт. Тя, сама по себе си не е лечение във вида, познат в масовата медицинска практика. Биофийдбек е вид тренинг, позволяващ на пациента да контролира физиологичните процеси в собственото си тяло и по този начин да подобри работата на органите и системите, които инсултът е засегнал.

Терапиите, прилагани в нашия холистичен център, са изцяло неинвазивни и безболезнени. Те са идеалната алтернатива на конвенционалните прийоми, прилагани в клиничната практика, в това число и медикаментозното лечение. Ако по една или друга причина приемът на лекарства е неудачно решение за вас, в холистичния подход ще откриете методите, които работят, без да вредят по никакъв начин, и то на съвсем достъпни цени.

Освен посочените дотук методики, провеждаме и голям брой диагностични и терапевтични процедури. Целта на нашата дейност е да подобрим качеството на живот на хората, претърпели мозъчни и неврологични увреждания, вследствие исхемичния удар. Въздействайки еднакво умело както на тялото, така и на духа, ние връщаме надеждата и желанието за живот у своите пациенти. Те са не просто болни, а активни участници във възстановителния процес, което е винаги 100% гаранция за успеха на лечението.

НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕ!

Колкото по-бързо започне рехабилитационната програма за възстановяване от прекарания инсулт, толкова по-големи са възможностите за връщане към нормален начин на живот, а също и за предотвратяване на последващи инсулти. Терапиите се провеждат съобразно индивидуалното състояние на всеки отделен пациент.

В холистичната ни клиника работят едни от най-добрите лекари терапевти, при които се преминава задължителен първоначален преглед. Въз основа на показателите от прегледа, се определят видът, интензитетът и продължителността на лечението. За всеки случай се подхожда индивидуално, тъй като унифицираните предписания, прилагани в болничните заведения, доказано не дават нужните резултати.

КОЛКО РАНО Е ДОБРЕ ДА ЗАПОЧНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА СЛЕД ПРЕКАРАН ИНСУЛТ

Няма фиксирани срокове относно започването на рехабилитационния курс, защото от значение е тежестта на мозъчния удар и пораженията върху мозъка, които той е нанесъл. По правило рехабилитацията е добре да започне веднага след извеждане на пациента от интензивното отделение или след изписване от болничното заведение. Твърде дългото отлагане е крайно нежелателно, защото се забавя процесът по възстановяване на основни мозъчни функции.

КАКВИ МЕТОДИ ИЗПОЛЗВА ХОЛИМЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ, ПРЕКАРАЛИ ИНСУЛТ

Методите, прилагани в нашия специализиран център са различни в различните етапи от възстановяването. Неврорехабилитацията е застъпена в началната фаза на лечението, като с нея се цели максимално възстановяване на двигателните, когнитивни и говорни умения на индивида. За да се ограничат трайните увреждания в определени участъци от мозъка, в лечебния план се включва и електроимпулсната терапия, която дава отлични резултати при увреждане на централната и периферна нервна система.

ВКЛЮЧВА ЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОСЛЕДВАЩИ ИНСУЛТИ

Биофийдбек терапията е метод, който помага на пациентите сами да овладяват в бъдеще хипертонични кризи, които крият риск от прерастване е исхемичен или хеморагичен инсулт. Биофийдбек терапията представлява вид тренинг, чрез който пациентите се приучават да разпознават и управляват различни патологични процеси в своето тяло. По този начин превенцията на инсулт би могла да бъде изцяло без медикаментозна.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашите услуги и методи за лечение.