МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Прилаганите в център за холистична медицина Холимед методи на лечение водят до изключително добри резултати дори при пациенти, засегнати от сериозни заболявания и механични травми. Успехът на лечебните програми се дължи на комплекс от фактори:

  • Индивидуално изготвени програми;
  • Цялостен подход към заболяването, включващ откриване на причината за неговата поява;
  • Интензитет и продължителност на процедурите;
  • Лечение, проведено от водещи терапевти и лекари с обучение и специализации в чужбина.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Няколко основни показателя отличават нашия център от всички останали медицински заведения за възстановяване и лечение. Един от тях е синхронизираното лечение на основните заболявания, придружено от съпътстваща терапия, целяща да предотврати появата на вторични разстройства, при това за един минимален период от време.

Тъй като холистичната медицина и алтернативни методи на лечение разглеждат човека като едно цяло, съставено от тяло, психика и дух, провежданите в Холимед методи на лечение водят до подобряване на общото състояние на пациентите – наред с физическото състояние, видима промяна се открива и в емоционалния статус на индивида. Повишават се тонуса и мотивацията, подобрява се качеството на съня, увеличава се двигателният обем и се преодоляват дефицитите на моториката.

Провежда се по уникална руска технология и апаратура генерираща идентичен на физиологичния нервен импулс. Това прави резултата много бърз – още след първа процедура има разлика в състоянието на пациента. Поради факта, че импулса с който се работи е идентичен с физиологичния, въздействието не се прием от организма като чуждо, външно, а се приема като команда на собствената имунна система. Виж още…

Провежда се с няколко апарата за БФБ терапия

  • под ЕЕГ контрол
  • кардио и дихателен контрол
  • вестибуларен контрол

Виж още…

През 1979 година СЗО публикува списък на заболявания, които въз основа на многократни клинични изследвания са се оказали подходящи за личение с методите на остеопатията. Виж още…

Уредите осъществяват бавни и плавни колебателни движения, които се предават на краката, а от там през таза по гръбначния стълб до главата. Движенията се предават и на вътрешните органи – синхронен “вътрешен масаж”. Постига се пълна физическа и емоционална релаксация.Виж още…

Нашата програма за възстановяване силно се отличава от традиционните рехабилитационни програми. Ние залагаме на принципите на високо интензивното, строго индивидуално и специализирано лечение, с цел достигане на най-добри резултати за нашите пациенти и постигане на дългосрочно подобряване на качеството на живота, придобиване на битови и трудови навици при инвалидизираните пациенти. Виж още…

Тук се отнасят всички заболявания на гръбначния стълб и ставния апарат – дискови хернии, ошипявания, гръбначни изкривявания, състояния след операции, след травми, артрити, артрози. Виж още…

Терапиите се провеждат от Румяна Николова – обучение и квалификации
 

Участие в международни конференции и семинари

  • 2006 г . – 12-та Международна конференция по скенар терапия – Варна
  • 2007 г . – 13-та Международна конференция по скенар терапия – Братислава
  • 2008 г. – 14- та Международна конференция по скенар терапия – Одеса
Международната Академия за скенар терапия – Москва
 
Скенар терапия – основен курс-преподавател- Д-р Мариета Желева – България
 
Скенар терапия – базова школа – проф.Ал. Ревенко, Д-р Галина Субботина – Москва
 
Скенар терапия и скенар експертиза – I и II ниво – преподавател- Д-р Йосиф Семикатов – Русия
 
ISTA – INTERNATIONAL SCENAR TECHNOLOGY ASSOCIATION – повишаване на квалификацията – Д-р Ирина Коссовская – Канада
 
Управление на ответните реакции на организма при скенар терапията – проф. Ал. Ревенко – Москва
 
Методически основи при използването на рефлексодиагностика РИСТА І ЕПД – преподавател- к.т.н.А.Черчаго
 
Конструкция и планиране на скенар курс – д-р Галина Субботина – Москва
 
Скенар в лечението на вътрешните заболявания и хирургичните заболявания – преподавател проф. А.Тараканов – Ростов на Дон
 
Скенар терапия в неотложната помощ – преподавател проф. Тараканов – Ростов на Дон
 
Модул скенар терапия в неврологията – мастерклас – преподавател проф. Ал. Ревенко – Москва

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашите услуги и методи за лечение.