СКОЛИОЗА ЛЕЧЕНИЕ

Клиника по холистична медицина Холимед ви предлага изцяло нов метод за лечение на сколиоза. Подходът ни към това сериозно и прогресиращо заболяване, е изцяло базиран на неоперативната корекция. Целта ни е да предложим комплексна услуга, включваща диагностика, лечебна терапия и профилактика в различните стадии на болестта.

ЗАЩО СКОЛИОЗАТА НЕ БИВА ДА БЪДЕ ПОДЦЕНЯВАНА?

Сколиоза

Изкривяването на гръбначния стълб – Сколиоза, е прогресивно развиващо се състояние, което може да достигне сериозна степен на отклонението – над 90º изместване на гръбначния стълб от нормалната му ос. Сколиозата не е само болест на опорно-двигателния апарат, което е достатъчно критично за засегнатите пациенти. В различните фази, заболяването се отразява негативно на всички органи и системи в тялото, причинявайки:

 • Бъдеща гръбначна кифоза – дефекти в хоризонтално-сагиталната плоскост;
 • Болки в ходилата, таза и коленете;
 • Болки в гърба и затруднено движение;
 • Главоболия;
 • Затруднено дишане;
 • Храносмилателни проблеми;
 • Нарушения в менструалния цикъл/безплодие;
 • Хронична умора и др.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Сколиозата засяга хора от всякаква възраст, като дори в минимални степени на отклонение, тя влошава драстично качеството на живот на страдащите. Намалената двигателна активност, наред с постоянната болка, са причина пациентите да търсят бърза и адекватна медицинска помощ, с която не само да се облекчи тяхното състояние, но и да се постигне обратно развитие на заболяването.

Възникнала в най-ранна детска възраст, болестта може да доведе до сериозни изменения както в двигателно-скелетната система, така и в други органи и системи в тялото на подрастващите. Бързата реакция е от ключово значение за болните от всяка възрастова група, но при децата тя е най-важна, защото при тях формирането на мускулите и костите е реално активен и видим с просто око процес.

Като видове деформации на гръбначния стълб с отклонение от нормалната ос, отличаваме три вида заболявания, отличаващи се спрямо посоката на отклонението:

 1. дефекти във вертикално-фронтална плоскост – сколиотична осанка
 2. дефекти в хоризонтално-сагитална плоскост – кифоза, хиперлордоза
 3. дефекти в двете плоскости – кифосколиоза

Характерните за сколиоза степени на отклонение се делят на четири групи, всяка от които налага различен вид терапия и интензитет на процедурите: Те са: Първа степен –  до 30º; Втора –  30 – 60º ; Трета – 60 – 90º; Четвърта степен – над 90º

КОИ СА КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ПРАКТИКИ?

В медицинската практика лечението на сколиоза се провежда по два основни начина – оперативна корекция и носене на корсет. И двете методики са придружени от редица неудобства, като дори неинвазивният метод – корсетът, е способен да причини физически и психологичен дискомфорт, особено у подрастващите.

Политиката на изчакване и проследяване развитието на заболяването, е също част от клиничната практика, което е отново неприемливо за болните, поради изключително неприятните и болезнени симптоми. Всяко отлагане, е възможно да задълбочи проблема и затрудни коригирането на настъпилите деформации.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ЗАЩО ХОЛИСТИЧНИЯТ МЕТОД НА ЛЕЧЕНИЕ Е УДАЧНА АЛТЕРНАТИВА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИЯ?

Лечебните методи, прилагани в холистичния ни център,  изключват напълно стандартните практики. Оперативната намеса е изключена, което означава, че болката и постоперативните инфекции са елиминирани на 100%. Нашите специалисти работят по изцяло нова, алтернативна технология, която доказано дава отлични резултати при всички степени на отклонение.

В клиниката ни работят най-добрите рехабилитатори и терапевти, познаващи усъвършенстваните методи за неоперативно лечение на сколиозната болест. Програмите, на които се позоваваме имат за цел не само да спрат прогресирането на заболяването, но и да стабилизират и подобрят състоянието на пациентите. За разлика от хирургичните интервенции, нашите методи залагат на по-бавния процес на оздравяване, който за сметка на това сигурен и напълно безопасен.

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Прилагаме стандартизирани лечебни програми, като същевременно залагаме на индивидуален подход, съобразен с моментното състояние и нужди на всеки отделен пациент. В лекуването се включва прецизно разработен комплекс от въздействия, осъществени с помощта на специалните ни тренажори. Видът, интензитетът и продължителността на лечението, се назначават след задълбочен анализ на състоянието на всеки пациент.

На база наличните към момента симптоми, терапевтите ни назначават процедури, съответстващи на конкретното състояние на болните. Целта е да се намали прекомерното напрежение в мускулите, намиращи се в постоянен патологичен тонус. Укрепването на мускулните групи, отговорни за поддържането на правилна осанка, също е важна част от лечебния процес.

Прилагаме най-добрите алтернативни протоколи за лечение на сколиоза, важна част от които са и системите за претегляне на телесното тегло. В лечението е включена специална вибрационна терапия, както и различни методи за невро-мускулно преобучение. Лечебният процес протича с използването на специализирана апаратура, осъществяваща спинална декомпресия и стимулиране на основната мускулатура.

КОИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СКОЛИОЗА ПРИЛАГА ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ХОЛИМЕД

Нашият център е разработил комплексен план на действие, който се различава напълно от конвенционалните методи на лечение. Оперативната корекция на сколиозата е крайна мярка, която плаши пациентите, особено ако те са деца. Ние залагаме на най-добрите алтернативни протоколи за лечение на сколиоза, включително специална вибрационна терапия, както и различни методи за невро-мускулно преобучение. Лечебният процес протича с използването на специализирана апаратура, осъществяваща спинална декомпресия и стимулиране на основната мускулатура.

КАКЪВ РИСК КРИЕ ТЕРАПИЯТА ПРИ СКОЛИОЗА

Лечебните процедури, които сме подбрали се различават от конвенционалния подход по високата си ефективност и пълна безопасност. Физиотерапевтичният курс, назначен от нашите специалисти е изцяло съобразен с индивидуалното състояние на всеки пациент. Липсата на усложнения се дължи в голяма степен на безкръвния и неограничаващ движенията метод на корекция. Програмата ни е подходяща дори за пациенти с други вродени и хронични заболявания.

КАКВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ПАЦИЕНТИТЕ СЪС СКОЛИОЗА ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ЦЕНТЪРА

Нашето заведение разполага с модерно диагностично оборудване, както и с най-добрите специалисти, способни да направят точна оценка на резултатите от направените изследвания. Дори да ни представите изследвания, направени в друго медицинско заведение, ние ще проведем собствени тестове за максимално точно определяне степента на гръбначното заболяване. На практика, предварително направени изследвания не са необходими за постъпване в нашата клиника.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашите услуги и методи за лечение.