Неврорехабилитацията

Неврорехабилитацията, провеждана в център за холистична медицина Холимед се отличава драстично от традиционните програми за възстановяване. Тъй като холистичния подход означава разглеждане на отделните компоненти на човека (физика, психика, дух) като едно цяло, рехабилитационната програма, която създадохме дава значително по-бързи, ефективни и дълготрайни резултати.

В основата на неврорехабилитацията, провеждана в нашия център стои специализиран вид лечение, при което се подхожда индивидуално, като интензитетът и видът на процедурите се определят спрямо състоянието и нуждите на всеки отделен пациент. Ние постигаме не само най-добри резултати, но и дългосрочно подобряване на състоянието на нашите пациенти.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Терапиите по неврорехабилитация им позволяват да се радват на по-високо качество на живот, а то е особено важно при инвалидизирани пациенти. При тях се постига и придобиване на битови и трудови навици, каквито са липсвали до момента, предвид спецификата на тяхното заболяване или вродена деформация.

Успехът, постиган чрез неврорехабилитационната ни програма се дължи на три основни фактора:

Индивидуален подход

За разлика от унифицираните програми за възстановяване, при нас всяка терапия се базира на индивидуалното състояние и нужди на пациента, така че всеки пациент да получи възстановителна програма, създадена специално за него.

Интензивност

При нашата възстановителна програма се включват различни методики с различна продължителност в отделните етапи на заболяването. Това помага както за успешното лечение, така и за превенция на последващи остри моменти.

Комплексно въздействие

В комплексното въздействие се крие формулата на нашия успех, тъй като нарушенията в работата на нервната система се проявяват с различни симптоми като двигателни и говорни смущения, мускулни спазми, болки и т.н. В индивидуалния комплекс, създаден за всеки отделен пациент, се включват рехабилитатори с различна насоченост – невротерапевти, специалисти по мануална терапия, логопеди и др.

ПРИ КАКВИ НЕВРОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ Е УДАЧНО ДА ПОСЕТИМ ВАШИЯ ЦЕНТЪР

Холистичен център Холимед предлага уникална по рода си неврорехабилитационна програма, включваща комплексна терапия за възстановяване на двигателната, мозъчната и говорната дейност. Пациентите, които се нуждаят най-много от неврорехабилитация са тези, прекарали инсулт, вследствие на който са засегнати основни говорно-двигателни функции. Терапията е подходяща също за инвалидизирани пациенти, претърпели сериозни инциденти.

КАКЪВ ВИД И КОЛКО НА БРОЙ ПРОЦЕДУРИ ВКЛЮЧВА НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИОННАТА ВИ ПРОГРАМА

Индивидуалният подход при изготвяне на лечебния план е това, което ни отличава от болшинството медицински заведения и центрове по рехабилитация. Видът, броят, а също и интензитетът на процедурите се определят на база моментното състояние на пациента – стадии на увреждане и прогноза. При нас всяка възстановителна програма е персонално разработена спрямо нуждите на всеки отделен индивид.

ОТ КАКВИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ

В хода на лечебно-възстановителните терапии, провеждани при нас, участие вземат различни специалисти, в зависимост от вида и мащабите на увреждането. Разполагаме с едни от най-добрите рехабилитатори, всеки от които е водещ специалист в своята област. Спрямо функциите, които са засегнатите, в лечението взимат участие кинезитерапевти, невролози, логопеди и специалисти по мануална терапия.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашите услуги и методи за лечение.