Рехабилитация при дцп

дцп

Извършваната в холистичен център Холимед рехабилитация при ДЦП, има за цел да възстанови, доколкото е възможно двигателната функция на деца с вродени и придобити мозъчни увреждания. Макар заболяването да е практически нелечимо, има редица методики, способни да подобрят качеството на живот на децата, което безспорно ще донесе и значително облекчение на техните родители и близки.

За да бъдат максимално ясни процесите на възстановяване, е необходимо да направим разграничение между мозъчната парализа и заболяването полиомиелит, познато още като детски паралич. В единия случай (мозъчна парализа) е налице инфекциозно заболяване, засягащо предните коренчета на мозъка, отговорни за мускулната функция. За церебралната парализа са характерни трайни поражения върху отделни структури на мозъчната тъкан.

Причините за детския паралич са с различен произход. В голяма част от случаите, болестта се дължи на недоизносена бременност (25-30%), докато в други става въпрос за увреждане по време на раждане, поради стеснение на родовите канали. Възможна причина е и боледуване на майката по време на бременност, както и несъответствие в кръвните групи на родителите – РН фактор.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО

Доколкото можем да говорим за лечение на ДЦП, то представлява възстановяване на мускулната, и като цяло двигателната активност. За подобряване на състоянието е нужен комплекс от фактори, в това число средата, в която детето се отглежда. Изолирането на децата с подобни увреждания, се отразява негативно върху умственото им и физическо развитие. Утвърдените методи включват:

  • Рехабилитация, започната своевременно;
  • Индивидуален подход;
  • Включване на комплекс от методи и похвати за лечение;
  • Активно участие на родителите с цел подпомагане работата на рехабилитатора.

Навременното започване на рехабилитацията на деца, засегнати от детски паралич, е от ключово значение за подобряване на тяхното състояние. Колкото по-рано започне рехабилитацията, толкова по-големи са възможностите за подобрение на двигателната и умствената функция. Индивидуалният подход е не по-малко важен, тъй като е важно терапията да е съобразена с моментното състояние и индивидуалните нужди на всеки отделен пациент.

За да бъде адекватно лечението на ДЦП, е важно да бъдат включени всички познати до момента методи и похвати. В това отношение холистичната медицина дава най-големи надежди, тъй като въздейства едновременно на всички аспекти, изграждащи индивида – физика, психика и дух.

Рехабилитацията, провеждана в нашия център представлява комплекс от диагностични, терапевтични и възстановителни процедури. Факт е, че комплексното въздействие, прилагано в нашия център води до видимо подобрение още след първите процедури.

Прилагаме набор от похвати, назначени от едни от най-добрите терапевти в страната. В активната рехабилитация вземат участие както апаратната физиотерапия, така и логопедичната терапевтична програма. Тоест, въздействието е насочено към подобряване не само на физиологичното, но и на психо-емоционалното състояние на малките ни пациенти.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

BACKLIFE И СУИНГ ТРЕНАЖОРИ

Сред методите, даващи отлични резултати в лечението на ДЦП, са физио терапевтичните процедури с BACKLIFE и Суинг тренажори. Суинг тренажорът подобрява състоянието на кръвоносната и лимфна системи, но без да натоварва сърцето и дишането.Тренажорите помагат за подобряване на рефлексите и равновесието.

Те повлияват позитивно  различни степени на мускулна дистрофия, характерно за която е, че парализата се проявява с увреждане на крайниците и ограничаване на рефлексите. В зависимост от състоянието на всеки отделен наш пациент, работата с тренажорите може да се провежда ежедневно.

ЕЛЕКТРОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ

Рехабилитацията включва и процедури електроимпулси, целящи да подобрят двигателните и говорни умения на пациентите. Терапията е напълно подходящ за деца в най-ранна възраст, благодарение на пълното сходство между импулсите, генерирани от апарата и физиологичните невро импулси, изпращани от мозъка.

Електроимпулсната терапия въздейства благоприятно на целия организъм, в това число и върху предните коренчета на мозъка, от които се изпращат невро импулсите към мускулите. Този метод на въздействие работи върху периферната парализа, за която са характерни ограничени рефлекси и трайни увреждания на крайниците.

Електроимпулсната терапия се провежда от квалифициран рехабилитатор, специалист по скенар. Румяна Николова е терапевт, преминал редица курсове на обучение и квалификации в Русия. За нея спокойно можем да кажем, че е представител на руската школа, от която произхожда и конкретната лечебна методика. Както самата технология, така и апаратурата, генерираща електроимпулсите, са уникална руска разработка, прилагана успешно в много страни по света.

ПОСТИГАМЕ РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Съвместните усилия на терапевт, пациент и родители са изключително важни за добрите резултати от проведената рехабилитация при ДЦП. Макар да е неразумно да се очаква пълно възстановяване и излекуване на състоянието, то подобрението е напълно възможно.

С правилна преценка на отделните етапи от лечението, децата с увреждания постепенно постигат огромен напредък по отношение на двигателната си функция, започвайки от самостоятелно повдигане на главата от легнало положение до постепенно приучаване към сядане, пълзене и ходене.

ИМА ЛИ КРАЕН СРОК, В КОЙТО РЕХАБИЛИТАЦИОННАТА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ

Рехабилитацията при ДЦП, провеждана в Холимед залага на иновативни методи за подобряване на двигателната и говорна активност при деца с такива увреждания. Терапията може да започне по всяко време, независимо от възрастта на детето, макар по-рано започналата рехабилитация да дава по-добри резултати. Няма краен срок за лечението в нашия медицински център, независимо дали вече е приложен някакъв друг курс на лечение.

КАКВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ ДЕЦА С ДВИГАТЕЛНИ И ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

Центърът ни залага на комплекс от физио терапевтичните процедури с BACKLIFE и Суинг тренажори. Тренажорите подобряват състоянието на кръвоносната система и помагат за подобряване на рефлексите и равновесието, но без да натоварват сърцето. Електроимпулсната терапия, пък помага да се подобрят двигателните и говорни умения на пациентите. Всички терапии се провеждат от висококвалифицирани специалисти – рехабилитатори, невролози и логопеди.

ЕДИНСТВЕНО КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ ФИЗИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА ЛИ Е НАСОЧЕН ЛЕЧЕБНИЯТ ПЛАН

Адекватното лечение на ДЦП включва всички аспекти на индивида, тоест не само тялото, но и психиката и духа на децата с церебрална парализа. За тази цел в програмата се включват специалисти от различни клонове на медицината, в това число детски психолози и логопеди, работещи активно за възстановяване на говорните и психо-емоционални функции на малките ни пациенти.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашите услуги и методи за лечение.