От 18 до 29 март преминах курс от 10 невроимпулсни терапии. Взех решение да премина…