Oт медицинската документация – проведена КАТ на ЦНС – вътремозъчен кръвоизлив в дясно темпорално с…