Синдромът на хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD) е все по-познат през последните години. Причината…