Рехабилитация наричаме съвкупността от специални лечебни практики и ритуали за възвръщане на нормални органични, мозъчни…