рехабилитацияРехабилитация наричаме съвкупността от специални лечебни практики и ритуали за възвръщане на нормални органични, мозъчни или неврологични функции. Обикновено тя се превръща в необходимост след тежко физическо или неврологично заболяване, остро стресови и посттравматични ситуации, и депресивни или тревожни епизоди. Целта на рехабилитацията е да осигури и оптимизира в най-кратък срок способностите ни да се движим, обслужваме и работим самостоятелно, и с минимален дискомфорт или затруднение.

Рехабилитационни методи – смисъл и видове

Рехабилитацията не лекува, макар и да се проявява чрез подобрения в здравословното състояние. Тя само възвръща способностите на организма ни, благодарение на които сме самостоятелни, социално и професионално реализирани личности. Това се случва чрез система от специфични методи. Наричаме ги с краткото наименование терапия.

Терапията е медицинска практика със свои отличителни особености. Всеки тип терапия е организиран от специалисти-медици и е с определени структурни различия от останалите, в зависимост от насоката си – възстановяване на органичен, умствен и емоционален капацитет на личността. Физическите, умствени и когнитивни упражнения се провеждат под наблюдение на квалифицирани специалисти, които постоянно проследяват нивото на напредък на пациента.

Физическа терапия

Най-общо казано, тялото, умът и емоциите се нуждаят от движение. Обучените рехабилитатори и физиотерапевти активно прилагат този принцип в сеансите си. Той описва едно от най-важните изисквания на рехабилитацията – участие и мотивация  на болният в собственото му излекуване.

Дори и при заболявания със сериозни двигателни последствия пациентите заемат неподвижна поза, но раздвижват засегнатите области. Това се случва със самостоятелни усилия, помощ от терапевт, или с насочено пропускане на нискочестотни импулси, които мозъкът регистрира като естествено движение.

Физическата терапия може да е комплекс от индивидуално разработена лечебна гимнастика в естествена и водна среда (при костно-ставни смущения). Провежда се с лечебен масаж, механични уреди (пътека, велоаргометър, бодиблейд тренажор) и нискочестотни електроимпулсни устройства в специално подготвена база, в присъствие на терапевт, който насочва действията и измерва телесните показатели.

Истинско предизвикателство за терапевт-рехабилитатор е възвръщането на самостоятелност на пациенти със сериозна пареза след инсулт, ДЦП (детска церебрална парализа), мускулна атрофия или тежки костно-ставни изменения (фрактура, прекъсване на нервни връзки, дискова херния). Елементарни движения на крайници, мимики, самостоятелно пълзене, ходене, обличане и хранене са огромен успех при по- тежките случаи. Той започва от възстановяване контракцията на мускулите, нервните влакна и кръвооросяването.

Езикови и когнитивни упражнения

Преодоляването на мозъчни и неврологични бариери също е много важен процес при сериозните инвалидизиращи заболявания, засегнали мозъчните функции. Лечебните методи трябва да възстановят уменията за разбиране и осмисляне на информация, правилен говор, четене и писане.

Когнитивната терапия назначава комплекси упражнения със сходна насока, но те се занимават с по-сложните нервно-мозъчни функции. Способността за запаметяване и възпроизвеждане на информация с определен обем, повишаване нивото на концентрация и продуктивност, са основната цел на този тип процедури. Назначават се предимно при неврологични смущения от аутистичният спектър, хиперактивност с дефицит на вниманието, както и след депресия и силна психологическа травма.

Ролята на терапевта и тази на пациента

Рехабилитаторът е от изключително значение за успехът на провежданите процедури. Той е лице със специална правоспособност, което проследява резултатите от терапията и разработва точната индивидуална програма за всеки отделен проблем. Терапевтът е и човекът, който внася така важната доза мотивация за възстановяване при сериозните диагнози, появата на които е стресиращ и депресиращ фактор.

Възстановяването е дълъг и сложен процес, и преминаването през него оставя незабравим опит. Пациентите често губят желание и стимул за работа, който е ключов за успехът от всички описани процедури. Медицински център “Холимед“ е мястото, където всеки тип инвалидност получава възможност за подобрение, чрез напълно неинвазивни методи и най-важното – чрез собствен капацитет. Тук те ще се научат как да го стимулират ефективно, според най-актуалната  през последните години, холистична концепция.