Повечето медицински статии, свързани с особеностите при  синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, са…