Терминът биофийдбек терапия буди недоверие у редовия поданик на страната ни. Що за лечебна практика…