Психотерапията е процес, насочен към човешката психика и потиснатите несъзнавани емоции. Приложението й цели постигане…