Метаболитен синдром (МетС) не е заболяване, а комплекс отклонения от хомеостазата (идеално регулираното равновесие на…