Разсеяност и липса на концентрация са две приблизително еднакви състояния с различен произход. Разсейването като…