Провеждането на неврорехабилитация е необходимост, наложена от нарушена и намалена мобилност в една или няколко…