Алтернативната холистична медицина, проповядваща неделимата връзка тяло-психика-дух, проблемите във всеки от които е предпоставка за…