Холистична медицина Алтернативната холистична медицина, проповядваща неделимата връзка тяло-психика-дух, проблемите във всеки от които е предпоставка за поява на физически заболявания и психологически смущения в бъдеще. Концепцията за цялостно телесно здраве, най-точно представена с понятието “хомеостаза“ (пълна хармония между мисли, емоции и физиологични процеси), загатва не само свързаността, но и взаимното обуславяне на трите психо-телесни структури, както при проблемни, така и при оздравителни процеси.

Какво означава холистичен

Холистичната философия възприема болестите като следствие от порочен мисловен модел или емоционален burn-out. Според нея, разрушителният им ефект се пренася на телесно ниво. Физиката съответно също е възприемана като взаимозависима система от компоненти (органи). Всяко физическо заболяване е риск от провокиране на още няколко последствени здравословни проблема.

Телесното здраве като верижна структура от системи и органи, влияещи непрекъснато помежду си, поражда въпросът за пътят към цялостно излекуване. Холистичната медицина отговаря с поредица от лечебни подходи – те търсят първопричината за заболяването. Отстраняването й прекратява и останалите неизправности по веригата.

Излекуването започва с изследване и третиране на най-безопасният повърхностен признак на заболяване – симптомът, за да достигне до източникът на проблемът. Скритото му вредно въздействие би могло да е активизиран още преди десетилетия. Какво е значението на холистичен? Думата е с гръцки произход и означава цял, цялостен. Тя е лаконична и точна илюстрация на същността и целите на това направление в медицината.

Как се осъществява самолечението

Холистичният подход учи пациентите си, че от основно значение за здравето им е да чувстват физическа и психическа хармония. Усещането има свой биохимичен “превод”. Засиленото производство на серотонин, ендорфини, и цялостното ендокринно и неврологично равновесие обаче е твърде елементарно обяснение за хармоничната психо-телесна структура, която олицетворява доброто здраве.

Тъй като ендокринните и неврологични процеси са в основата на здравословното състояние според някои медици, значението им поставя въпросът за саморегулацията в тялото. Холистичният подход възприема саморегулиращите телесни функции като изключително мощни процеси, и единственият ефективен за излекуване на всяко заболяване.

Взаимовръзката телесна структура-външен фактор определя протичането на такъв процес. Той винаги достига клетъчно ниво – основната структурно-функционална единица на тялото. Положителният биологичен отговор съдейства за регенерацията на клетките.

Негативната имунна реакция е отхвърляне, но понякога се проявява в по-сложни варианти – имунните клетки атакуват и разрушават клетъчни структури в тялото, разпознати за ”вражески“ агенти. Такава реакция е причина за появата на автоимунни и някои канцерогенни заболявания, и показва значението на имунната система. До момента, тя все още е овладяна единствено от човекът, който я носи.

Техниките за лечение

Холистичните лечебни методи са напълно неинвазивни и безвредни за организма. Те целят активизиране на самолечебните способности в организма, чрез минимална стимулация отвън. Стимулацията се осъществява чрез изключително разнообразни продукти.

Хранителният режим е основното лекарство за този вид медицина. Витаминът не може да се приема самостоятелно. Той не съществува в такава форма. Природните витамини са неделимо свързани с минерали, белтъчини и др., в различен процент.

Приемането на полезни хранителни елементи е съчетано с тактилно третиране с минерали, соли, растителни екстракти, пчелни восъци, парафин, лечебна кал, течен азот, озон, инхалация на билкови разтвори и йодни пари, електростимулацията и древни масажни техники. Холистичната лечебна програма е строго индивидуална – всеки пациент се сдобива със специално разработен режим за лечение.

Красотата на природните форми и цветове, също е разпознато като средство за излекуване. Редица психо-емоционални състояния се подобряват ефективно с музикотерапия, арт терапия и цветотерапия. Определени мелодии и разцветки доказано релаксират съзнанието, а според специалисти, всеки цвят носи символика и провокира различно настроение. Изборът на определен нюанс от пациент може да разкрива неизказан проблем, който го измъчва.