За изгладена лумбална лордоза можем да говорим при наличие на промяна в нормалната извивка на…