Много хора, страдащи от радикулопатия се надяват на ефективно лечение, което по възможност да не…