биофийдбек През последните години изключителна популярност придоби лечението чрез холистична медицина. Стотици пациенти разказват за невероятния успех на рехабилитацията си или за пълното излекуване на най-разнообразни заболявания. Толкова ли е лесно обаче да се заместят химичните лекарствени препарати и инвазивната хирургия?

Всъщност, изобщо не. Доказаните холистични методи за лечение са с изключително мощно влияние над тялото. Те просто прилагат концепцията за взаимовръзка между телесни, мисловни и емоционални процеси по напълно естествен начин, съсредоточавайки се върху причината за проблема. Изключително предпочитан подход при възстановяване от тежки инвалидизиращи болести или психологични състояния е биофийдбек терапията.

Защо обичаме тази процедура

Ако досега никога не сте имали усещането за пълен контрол над тялото си, за първи път ще можете да постигнете завладяващото чувство чрез специалният биофийдбек апарат. Свръхчувствителните сензори, прикрепени към тялото измерват жизнените функции в различни телесни зони. Пациентът наблюдава всяко изменение в реално време – безценната обратна връзка (feedback), която стимулира автотерапевтичните заложби по много умел начин.

Под формата на забавна и релаксираща видео игра, той вижда как когато забави дишане, ритъмът на сърцето, кръвното налягане, съкращаването на мускулите и температурата на тялото понижават стойностите си. По същият начин се визуализира и моментната активност на мозъчните вълни. Биоэийдбек терапевтът обяснява причината за повишената мощност на АЛФА, БЕТА, БЕТА2, СМР, ГАМА, ДЕЛТА и ТЕТА вълните в енцефалограмата.

Наблюдението върху безсъзнателните телесни функции и промените им при различни психо-емоционални състояния оформят убеждението, че физиологичните процеси се диктуват от мисловният модел и емоциите. Възникващите в тялото симптоми пък съответно се отразяват върху психиката и настроенията. Наблюдавайки нагледно тази взаимовръзка, пациентът постепенно осъзнава, че балансът в нея е и негова отговорност

Разбирането за симбиозата между тяло, емоции и психика вероятно ще породи огромна промяна във възприемането на болестите. Въведен в специфичните медицински термини от квалифицираният терапевт, пациентите откриват телесната зона, отговорна за заболяването им. Постепенно те започват да опитват създаване на свой собствен метод за контрол над проблемната област.

Разновидности

Холистичната медицина се доверява на няколко вида самолечебна “обратна връзка”. HRV визуализира сърдечните и дихателни функции, КГР показва кожните реакции, а ЕМГ е ориентирана към мускулната координация. Най-популярните ЕЕГ и ХЕГ неврофийдбек терапии се занимават съответно с мозъчната активност, поведенчески отклонения, тревожни разстройства и дефицит на концентрация.

Неврофийдбек терапията е безценен навигатор в контролът над мозъчната активност. Чрез информацията от сензорната апаратура и автотренинг, пациентът може да промени реакциите си в различни житейски области и да усъвършенства свои умения.

За кого е предназначена терапията

Биофийдбек сесиите доказано ускоряват рехабилитацията след мозъчни, неврологични и сърдечни увреждания, но се препоръчват горещо и за лечение на огромен брой други заболявания. Те повлияват успешно диагнози на опорно-двигателния апарат, централната и периферна нервна система, алкохолни и наркотични зависимости, респираторни заболявания, вегетативна дистония, сърдечно-съдови отклонения с невротичен произход и още много други

Неврофийдбек методът обаче е незаменим при психологични и неврологични особености, причиняващи психо-поведенчески проблеми. Пациенти свидетелстват за пълно преодоляване на депресия, тревожни разстройства, безсъние, панически атаки, хронична умора и физически симптоми, провокирани от стрес. Изключително подобряване качеството на живот се наблюдава при болести от аутистичния спектър и синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.

Визуализацията на жизнените функции обаче се практикува редовно и от напълно здрави хора, които просто искат да научат как да управляват нивата на стрес и работоспособността си по възможно най-ефективният начин. Това е най-убедителният знак, че лечението е напълно безвредно дори и за съвсем малки деца. То просто показва процесите в тялото ни и ни дава безценната възможност да ги контролираме съзнателно.

В център “Холимед“ се срещаме с услугите на сертифицирани биофийдбек терапевти, работещи с най-модерната за момента апаратура. Процедурите постигат забележим успех в овладяването и излекуването на редица заболявания. Концепцията, че тялото, емоциите и мислите си влияят непрестанно, печели все повече последователи благодарение на напълно естественият самолечебен подход.