болки в гърбаСтатистиката сочи, че над 80% от хората по света в даден момент от живота си страдали от остри болки в гърба, като у голяма част от тях те са хронично състояние, дължащо се на различни по вид и степен на развитие здравословни проблеми. Във всеки един момент от 4 до 33% от населението на Земята изпитва от лека до много силна болка в кръста.

Състоянието не бива да се подценява, тъй като е основна причина за загуба на икономически ресурси. Само в САЩ щетите възлизат на над 100 милиарда долара годишно под формата на разходи за лечение и намалена производителност. И докато инцидентните кризи, дължащи се на спортни или трудови травми не будят особен интерес, то хроничните състояния, протичащи особено болезнено, предизвикват сериозна загриженост сред медицинската общност.

Причини

Болките в областта на кръста произхождат основно от връзките на лумбалните прешлени, сакроилиачната става, междупрешленните дискове (дискогенна) и кокцикса. Въпреки че няма стандартизирана дефиниция, хроничната болка обикновено се определя като болезнено усещане в ниската част на гръбначния стълб, с продължителност от поне 3 месеца.

От всички страдащи, приблизително 2 до 34% ще придобият хронични болки в гърба и по-конкретно в долната му част, което ги излага на риск от непълноценен начин на живот. Болката е пречка не само за изпълнение на ежедневните дейности, но пречи и на социалния живот на индивида. Неслучайно, хората с хронична форма на болезнен процес страдат и от клинична депресия, която е често срещано съпътстващо заболяване.

Възможности за въздействие

Консервативните възможности за лечението на болките с хроничен характер, могат да включват фармацевтични средства, мануална терапия (масаж, физиотерапия, манипулация на гръбначния стълб), тренировъчна терапия (аеробна активност, мускулно укрепване) и група преобучителни и психологически терапии.

Има добри клинични данни относно използването на консервативните възможности за лечение – мускулни релаксанти, манипулации, преобучение и тренажорна терапия. Когато консервативният подход не дава желаните резултати, в лечението могат да се включат и инвазивни методи. Те биват: стероидни инжекции, невро-блокери, криоаблация, електроимпулсна терапия, радиочестотна аблация и хирургична намеса.

Какви са възможностите на радиочестотната денервация?

Радиочестотна аблация (RFA), е използвана за първи път през 1975 г. за лечение на болезнено хронично усещане в областта на кръста. Процедурата е способна да осигури огромно облекчение на пациенти, при които не е известна патология – инфекции, тумори, фрактури и остеопороза. Макар към момента да няма систематичен анализ за определяне на ефикасността на манипулацията, редица контролирани проучвания оценяват способността на (RFA) да облекчава болезненото състояние положително.

По време на процедурата високочестотен електрически ток преминава през изолирана игла, на върха на която електрическо поле предизвиква молекулярно движение, което на свой ред генерира топлинна енергия. Топлината от върха на радиочестотното устройство има за цел да създаде малка лезия в засегнатия нерв, нарушавайки сигнала за болка.

За и против метода?

Обект на изследване е способността на RFA да лекува болки с хроничен характер, свързани с лумбалните прешлени, сакроилиачната става, дискогенната болка ниско в гърба и кокцикса. Методът има и своите противници сред представителите на световната медицинска общност, твърдящи, че резултатите, постигнати чрез радиочестотна денервация, са незадоволителни и не надхвърлят успехите, постигани със специална система от упражнения.

Въпреки всичко, привържениците на терапията с радиочестотни вълни сред представителите на гилдията нямат никакво съмнение, че тя помага за облекчаване на хроничните болки в гърба, и то дългосрочно. Опровергавайки изследване публикувано в журнала на американската медицинска асоциация, те посочват, че ниският процент успеваемост на аблацията, отчетен от тях, се дължи на редица фактори, сред които:

Подбор на пациентите

Задължително условие за провеждане на манипулацията е поставянето на точна диагноза и по-конкретно, следва да се установи наличие на болезнено състояние с произход гръбначни прешлени сакроилиачната и лумбални зигапофизни стави.

Предвид факта, че проучването, чието заключение отхвърля ползите от метода е проведено в разрез с установените критерии за подбор на пациентите, е вероятно те да не са проявили клиничното състояние, за което е предназначен методът.

Техническо изпъление на процедурата

RFA третира болката чрез инактивиране на нерва, свързващ засегнатите стави. Следователно увеличавайки обема на наранената тъкан, се увеличава успеваемостта на процедурата. Обемът на лезиите е пряко пропорционален на размера на радиочестотната канюла, поради което в клиничната практика се използват по-големи канюли като 16G.

Противно на указанията, проучването е изпълнено с използване на 22G канюли, значително намаляващи размера на лезията. Изпълнителите на изследването също така не са използвали стандартната техника за паралелно разполагане. Тези фактори несъмнено са увеличили вероятността от терапевтичен провал.

Статистически анализ

Изследването, отхвърлящо ефективността на метода сравнява RF- аблацията с програма, фокусирана върху движението и поведението, продължила повече от осем до 12 часа на ден в продължение на три месеца. Технически програмата е невъзможно да се приложи при пациенти с хронични болки в гърба.

Статистическият анализ се фокусира основно върху средните числови нива на болката, вместо да измерва смислени клинични резултати. Авторите също така, са предпочели да сравнят средните резултати между двете групи, вместо да се фокусират върху подобрението, причинено от интервенцията при отделните участници в клиничното изпитание.

Заключение

RFA е една от най-добрите утвърдени техники за интервенционално лекуване, способна да осигури значително облекчаване на състоянието на много пациенти в хронична фаза, когато се извърши точно и с внимателно подбрана пациентска популация.

Има голям брой надеждни данни, валидиращи метода, така че клиничните лекари не бива да лишават своите пациенти от това ценно лечение, позовавайки се на недостатъчно обективни и неправилно проведени проучвания. Хроничните болки в гърба подлежат на ефективно лекуване с правилно подбран и добре реализиран терапевтичен план.