аутизъмАутизъм е наричано поведенческото нарушение с невробиологичен произход, чието диагностициране става бавно, трудно и изисква комбинирано лекарско проучване. То се открива в ранна детска възраст, като може да е вродено или отключено вследствие на ваксинация. Диагнозата се проявява чрез силно изразени отклонения във вербалната и невербална комуникация, които пречат на детето да развие нормални социално-поведенчески навици, и определено възпрепятства нормалната социална адаптация. Проявленията й се забелязват осезаемо при първите опити за интеграция в стандартна детска градина или училище. Поредицата дефицити, характерни за заболяването, изпъкват почти веднага,  а някои от тях си личат и видимо.

Аутизмът и неговите особености

Особеностите на тази диагноза могат да се различат през втората или третата годинка. На първо място, тези деца не различават невербалните и някои вербални комуникативни сигнали от другарчетата си, което затруднява и дори прави невъзможно общуването им. Дисфункциите са придружени и от редица допълнителни дефицити.

Аутистичните разстройства определят вродена склонност към самонараняване. При децата с такава диагноза често се наблюдават синини и наранявания, а заради влошената си способност да комуникират, те не могат да обяснят адекватно как са ги получили. Нечленоразделните срички на висок глас са друга интересна характеристика –  част от начинът им за вербална комуникация и от често срещаните гневни изблици. Виковете са много характерен белег на диспраксията в говорът, който обикновено е комбиниран с дисфазия – към трудното изговаряне на думи се добавя и невъзможност за разбиране и създаване на фрази и изречения.

Затрудненият говор почти винаги води след себе си и нарушения в храненето. Те обикновено се проявят първи, като се отличават с смущения в дъвкателната функция или цялостно неумение за сдъвкване, като обикновено са водещ признак за бъдещи проблеми с говорните функции. Аутистите не сдъвкват храната си напълно, което може да доведе до опасност от задушаване. Те трудно се хранят самостоятелно и също така не развиват способност за чисто хранене, което води до големи проблеми в социална среда.

Нарушената пространствена координация е друг белег на неврологичното нарушение. Аутистите не са способни да планират и координират правилно двигателната си активност, което се проявява във всяко действие, а първо – в ежедневните игри. Зрителният им фокус също е нарушен – те не концентрират погледа си в една точка, което се вижда много забележимо от пръв поглед. Симптомите се добавят към усложненото общуване, за да го превърнат в почти обречена кауза.

Не можем да пропуснем дислексията. Така е позната невъзможността при аутистите да се научат да четат и пишат. Те не умеят да свързват правилно буквите в изречения, разместват местоположението им и съответно – трудно се научават да ги пресъздават сами върху хартия. Тези симптоми се проявяват чак в училищна среда и добавят едно допълнително и много силно затруднение пред обучението на аутистичните пациенти. То се превръща в истинско предизвикателство.

Холистичен център “Холимед“ предоставя лечебни практики, които доказано подобряват качеството на живот при аутизъм. Повече самостоятелност в собственото обслужване, повишена способност за общуване и дори задоволителната концентрация, са възможни при редовно провеждане на терапевтични сеанси. Тук децата попадат в приветлива и уютна атмосфера с квалифицирани специалисти, които допълнително допринасят за качеството на лечебните сеанси.