остеопат ценаОстеопатията не е обикновен релаксиращ масаж. Тя е лечебен метод за диагностика и терапия на почти всякакъв тип телесни състояния, единствено с помощта на тактилен контакт. Докосването с различен интензитет определя плътността, температурата и движението на отделните органи, стави, мускули, кости, тъкани и връзки, както и вазиомодействащите помежду си телесни системи. Скъпа ли е стойността на алтернативното медицинско лечение, осигуряващо освобождаване от множество заболявания и симптоми, само чрез опитните длани на остеопатът?

Цена и ефект на процедурата – адекватни ли са

Стандартната за сеанс при остеопат цена варира в рамките на 50-80 лв. Стойността е удивително изгодна за многоаспектните предимства на тази комплексна услуга, която повлиява положително всяка област от тялото ни. Целесъобразността на вложените финанасови средства  бива разбрана, само при познаване отделните етапи от остеопатията и значението на всеки един от тях.
Отстраняването на симптоми е частичен и страничен ефект на тази лечебна терапия. Тя далеч не е основната й цел. Палпацията на различните телесни зони се стреми към откриване на първопричината за телесният проблем. По  пътят към тази цел, остеопатичният масаж повишава имунната система и устойчивостта на организма, прочиствайки кръвната плазма и лимфният поток, релаксирайки мускулите и засилвайки подвижността на ставните връзки.

Терапията постига общо състояние на телесна удовлетвореност, и то единствено чрез напълно неинвазивната ръчна стимулация. Нещо повече: за остеопатията диагностицирането също е естествен процес без апаратура, извършван единствено чрез умелите и обучени ръце на лекарят остеопат. Той открива всеки проблем с точност на скенер апаратура, използвайки пръстите си.

Диагностиката

Диагностицирането започва с съвкупност от въпроси, задавана от остеопатът, и продължава с палпацията на отделните телесни зони. Лекарят използва различна степен на натиск. Преглеждайки мускулно-тъканният и костно-скелетният апарат, той успява да  “почувства” с ръцете си и състоянието на по-дълбоко позиционираните органни системи. Палпацията се извършва в изправено, седнало и легнало положение.

Изхождайки от вярването, че всички органични системи са взаимосвързани и взаимно влияещи си, терапевтът успява да открие множество физически изменения, установявайки плътността и размерите на съседни органи, тъкани и мускули. Той преглежда и носени от пациентът изследвания, лабораторни тестове, ЯМР и рентгенови снимки – вероятно те ще потвърдят изказаното от него диагностично мнение.

Остеопатичните техники

Остеопатът притежава задълбочени медицински познания по анатомия, затова е особено важно пациентите да се насочат към услугите на квалифициран специалист. Той е наясно, че болката често сигнализира за локален проблем, но често е болезнено “ехо“ на орган или мускул, намиращ се в отдалечена от локацията му телесна структура.

Остеопатичните техники трябва да са усещат напълно безболезнено. Те се извършват единствено чрез ръчна палпация. Основните практики са “стречинг“ (разтягане) на тъкан, мускул, миофасциална техника за прилежащите сухожилия, с цел релаксация и отстраняване на болка, както и мобилизация – техника, извършвана за “наместване“ и увеличаване подвижността на костният и  апарат.

Дренирането на телесните течности е още един съществен процес от остеопатичната практика. Перцептивният дренаж постига цялостно подобряване на кръвообращението и ускорено протичане на лимфният поток, които оптимизират отделянето на органични токсини, чрез кожата и отделителната система.

Кранио-сакралната остеопатия, занимаваща се с поддържане на здравословното съотношение и взаимодействие между костно-черепните, съединителнотъканни структури и мозъчният ликвор. Тя също е система от отмерени докосвания. Прилага се в основата на черепната кутия и кръстната зона на гръбначният стълб, осъществявайки успешно излекуване на физиологични заболявания, както и отклонения на централната нервна система.

Съотношението стойност – резултат

Цената за остеопатичен сеанс варира при различните терпавти. В стандартните си рамки обаче, тя е напълно оправдана и дори изгодна, предвид доказаният ефект върху болката и други тип симптоми. Още повече, че процедурите се извършват с кратък интервал между всяка. Пациентът винаги има възможност да се откаже от тях, ако установи че те не оказват желаният ефект, след няколкщо посещения при специалистът.

Всеки сеанс е индивидуално предписана и изготвена част от терапия –  комбинация от лечебни масажни манипулации. Обикновено, продължителността му е от 30 до 60 мин.. Овладяването на хронични заболявания съответно изисква много по-дълготрайна терапия, отколкото острият болкови симптомокомплекс.