холистична медицинаДа се научим как да възприемаме организма си в неговата цялост, за да разпознаваме всеки симптом на тялото. Да възприемаме симптомите като сигнал за вглеждане в телесните и психически процеси. Да лекуваме не признаците на неразположение, а причината, довела до появата им.

Основните постулати на алтернативната холистична медицина, гласят, че е необходимо едно по-многостранно разглеждане на всяка болест – не като обричаща диагноза, а като повод за дълбока промяна на личността. Тя е доказала ефективността си при възпиране на леки и по-тежки диагнози в начален стадий, рехабилитация на увреждания вследствие на заболяване, овладяване на емоционално-поведенчески състояния, както и психологически неразположения.

Болестта като помощник

Гръцката дума “holos” (цял, цялостен) дава наименованието на изключително популярната от години тенденция в неконвенционалната медицина. Тя въздейства  въз основа схващането за човешката личност като неделима симбиоза от тяло, разум и жизнена енергия, прилагайки специфични подходи за лечение.

Холистичната концепция въвежда понятието “блокировка” във връзка с теорията, че всяка телесно неразположение е последствие от емоционално-поведенчески, енергиен и мисловен проблем. Болката, възпалението или измененията в тялото са физическите симптоми, които ни принуждават да потърсим помощ. Затова и пълното излекуване не е възможно без въздействие и върху първопричината за заболяването.

Откриването зародиша на болестта е дълъг процес на задълбочено самоопознаване. Той е нелек, но напълно постижим, а другата му основна цел е повишаване на енергийното ниво (жизнена сила, жизнена енергия) в пациента. С максимално възможно ограничаване на негативни емоции, промяна на вредните мисловни модели и правилна грижа за тялото, резултатът винаги е успешен.

Истината е, че ние почти никога бихме се решили да предприемем толкова сериозна стъпка, ако не сме подтикнати от физически симптоми. Затова и те могат да се възприемат като необходим “гост”, който причинява дискомфорт и тревога, но едновременно ни показва, че живеем в противоречие със собствената си личност и разбирания.

Диагностика и холистични подходи при лечение

Терапевтът е най-важната фигура за прилагане на холистичното лечение. На него дължим опознаването на изкуството как точно да се възползваме от самолечебните заложби на тялото и психиката си. Затова и пациентите трябва да подбират внимателно на кого доверяват здравето си, без да се притесняват да изискват сертификат за право на практикуване.

Холистичният терапевт няма нищо общо с народните лечители. Той са намесва едва след преглед на задължителни изследвания (лабораторни резултати, образна и биорезонансна диагностика и др.), задълбочена беседа относно начина на живот и настоящото емоционално състояние и професионална диагностика. Крайният резултат е индивидуално разработено лечение, според специфичните нужди на пациента.

Холистичната терапия не отрежда второстепенно място на телесните процеси. Прочистването на тялото е основен оздравителен метод в нея, постигнат чрез здравословно хранене с натурални продукти, фитотерапията, акупунктура и др. Психо-емоционалният тонус се повлиява  прекрасно от цветотерапия, ароматерапия, музикотерапия, мануална терапия и още над 20 метода, които ежедневно повишават качеството на живот при огромен брой пациенти.

Център за холистична медицина Холимед се стреми към практическо прилагане на позитивната концепция вече повече от десет години, успявайки да подобри живота на огромен брой пациенти.  Сертифицираните терапевти и модерното оборудване осигуряват сигурността и доверието, за да поверите здравето си в наши ръце без колебание!