Терапия за дефицит на вниманиетоЗа много хора терапия за дефицит на вниманието означава медикаментозно лечение на синдрома. Тъй като разстройството, съпроводено от хиперактивност и нарушена концентрация засяга предимно подрастващите, е важно да се намери и друг подход, различен от приемането на лекарства.

Макар в повечето случаи приемът на медикаменти да е неизбежен, има начин лечението да се допълни от ефективна терапевтична програма. Тук ще посочим 3 причини да потърсите алтернатива на медикаментозното лечение, или поне съпътстваща лечебна програма, която да го допълва.

Балансираният подход – правилен подход

Хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието, ХРНВ (на английски: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, съкратено ADHD) се лекува не само с химични препарати. Съществуват много видове терапии, които успяват да помогнат на децата с дефицит на вниманието да подобрят способността си да се концентрират, да контролират импулсивното си поведение и да „узаптяват” своята хиперактивност.

Питателната храна, игрите, някои видове упражнения и придобиването на нови социални умения, са част от един балансиран план за лечение. Правилно структурираната терапия при синдрома на дефицит на вниманието е способна да подобри работата в училище, да улесни общуването на детето с връстници и семейство, и да намали стреса и чувството на неудовлетвореност.

Лекарството е инструмент, а не панацея

Стимуланти като Реталин и Адерол често се предписват на деца с хиперактивност и нарушена концентрация, но те може да не са най-добрия вариант за вашето дете, и определено не са единственият лечебен подход. Лекарствата понякога помагат на малките пациенти да се концентрират и стоят мирно, но за жалост действието им е краткосрочно.

Към момента липсват каквито и да е доказателства, че приемът на медикаменти оказва положително влияние върху постиженията в училище, отношенията с околните и поведенческите проблеми в дългосрочен план. Дори в краткосрочен аспект лекарствата не биха могли да разрешат всички проблеми, а още по-малко да премахнат напълно симптомите на ХРНВ.

Съвременната медицина среща трудност в лечението на това психическо разтройство, защото забравя най-важното, а именно, че лекарството е инструмент, а не панацея. Друг важен фактор за провала на конвенционалната терапия за дефицит на вниманието е пренебрегването на факта, че всеки индивид реагира различно на медикаментите.

Докато при някои деца се забелязва драстично подобрение, то у други липсва и минимално облекчение. Страничните ефекти също се проявяват различно у всеки индивид, а понякога те са толкова драматични, че далеч надхвърлят ползите, ако изобщо ги има. Тъй като всеки реагира по различен начин, намирането на правилното лекарство и доза отнема време, с каквото страдащите от синдрома и техните родители не разполагат.

Ефективната терапия започва в домашна среда

Всеки родител има основна роля в избора на терапия за своето дете. Редица проучвания доказват, че здравословното хранене, физическата активност и специални обучителни програми помагат за овладяване симптомите на ADHD. Това означава, че неговото лечение може да започне още сега – у дома.

Важна част от лечебния план е пълноценният сън, а той по правило се случва в домашна среда. Задължително е родителите да осигурят всички условия за пълноценна почивка на децата си. Това включва изготвяне и спазване на стриктен режим с точно фиксирани часове за лягане и събуждане, както и часове за хранене, игри и спортни занимания.

Ефективната терапия при дефицит на внимание в никакъв случай не изключва професионалната намеса, напротив. Професионално обученият терапевт е този, който трябва да постави диагнозата на първо място, след което, на база индивидуалното състояние на пациента да изготви терапевтичен план и да следи за стриктното му спазване.