конвекситетТермините конвекситет и конкавитет са малко познати на обикновения човек. Чували са ги вероятно единствено хора, страдащи от гръбначни изкривявания, които по разбираеми причини имат по-задълбочени познания върху специфичните особености на гръбначния стълб. В следващите редове ще разгледаме какво представляват конвексните и конкавните извивки, и по какъв начин са обвързани с гръбначното изкривяване сколиоза?

Каква е нормалната форма на гръбначния стълб?

Гледан фронтално, гръбнакът на човека изглежда абсолютно прав. Погледнат отстрани обаче, у зрелия индивид той има четири отчетливи криви, класифицирани като кифотични или лордични. Кифозната е конвексна (изпъкнала) крива, тоест, имаме конвекситет към задната част на гръбнака. Кривите в торакалния и сакралния участък са кифозни.

Имайки предвид, че конвекситетът е изпъкналата страна на човешкия гръбнак, е лесно да се досетим, че конкавитетът е вдлъбната част. Щом кифозната крива е изпъкнала, то лордозната е вдлъбната или конкавна към задната част на гръбнака. Тя се намира в шийните и лумбални участъци на гръбначната колона.

Тези особености на човешкия гръбнак са най-често свързвани със състояние, известно като сколиоза. Сколиозата е заболяване, за което е характерно латералното (странично) изкривяване на гръбначния стълб. Среща се в две форми – структурна (необратима латерална извивка) и неструктурна (обратима при заемане на различни позиции)

Всяко сколиозно изкривяване има конкавна (вдлъбната) и конвексна (изпъкнала) част. Това са двете противоположни страни на изкривяването. Болшинството сколиози имат множество извивки, следователно и множество конвексни и конкавни участъци. Структурните сколиози се характеризират с необратима латерална извивка с фиксирана ротация на прешлените (торзио).

Торзиото на вертебралните тела е в посока на конвекситета на изкривяването. В торакалния дял торзиото на прешлените увлича и ребрата, предизвиквайки дорзалното им проминиране от страната на съответния конвекситет и вентрално проминиране от страната на конкавитета. Затова при структурни сколиози обикновено се установява дорзална ребрена гърбица, наречена гибус.

Сколиозната болест е сериозно гръбначно заболяване, често съпътствано от болки. Болките се появяват най-често поради мускулна умора и стресиране на лигаментите от страната на формирания конвекситет. Компресията върху нервни коренчетата от страната на конкавитета, е също причина за болезнено усещане и дискомфорт.

Ролята на спиналните конкавно-конвексни участъци в прогресията на идиопатичната сколиоза е обект на множество научни изследвания. Липсата на разбиране относно рисковите фактори, свързани с прогресиране на идиопатичните сколиози ограничава възможностите за навременно лечение и проследяване на състоянието, до момента, в който деформацията не покаже признаци на значително влошаване.

Целта на повечето анализи е да проучат дали конкавно-конвексните криви могат да бъдат идентифицирани като рисков фактор, водещ до прогресиране на деформацията. Моделите с крайни елементи на 26 ° дясно гръден сколиотичен гръбначен стълб са конструирани въз основа на експериментални и клинични наблюдения, включващи динамика на растежа, управлявана от механичен стимул.

Разпределението на напрежението върху гръбначните междупрешленни дискове, прогресията на ъглите на Кобб и прешленното вклиняване  са фактори, подложени на изследване при модели със и без свойства на конвекситет и конкавитет. Изследванията показват, че едновременно се увеличава асиметричното натоварване на междупрешленните дискове с до 37% и допълнително се усилва прогресията на на ъглите на Кобб и вклиняването прешлените съответно с 5,9 ° и 0,8 °.

Това показва, че конкавно-конвексните криви са фактори, които влияят върху прогресията на сколиотичното изкривяване. Количественото определяне на тези параметри при пациент със сколиоза може допълнително да осигури по-добра клинична оценка на риска от прогресия.