липса на концентрация лечениеЗатруднената концентрация, трудното планиране и недостатъчно ефективната памет са сочени като симптомите “с предимство” при наличие на Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието (СДВХ). Причината е, че те пряко повлияват резултатите от учебният процес. Затова обикновено пораждат повече притеснения у родителите, отколкото импупсивността и безконтролната двигателна активност, които пък пораждат проблемите при социалната реализация.

Диагностицирането на нарушеното внимание и неспособност за съсредоточаване се срещат като резултат на редица органични и психически заболявания. Сред тях са хиперфункция на щитовидната жлеза, желязодефицитна анемия, проблеми с черният дроб и бъбреците, астма, нарушения в сърдечно-съдовата система, биполярно разстройство, шизофрения. Не бива да се пренебрегват и страничните ефекти от прием на медикаменти.

Проявата на симптомите е различима едва на 5-6 годишна възраст, а понякога и след тръгване на училище. Към обмисляне на подходящо за липса на концентрация лечение медиците насочват, когато е налице неспособност за усвояване на определеният учебен материал. То цели да повиши качеството на запаметяване, обработка и възпроизвеждане на информация, заедно с дългосрочното овладяване на особеностите в мозъчният строеж, предизвикващи постоянната разсеяност.

Поведенческа терапия и психостимуланти

Като симптом на СДВХ, недостатъчно високата концентрация трудно се изкоренява, но се регулира с когнитивно-поведенчески терапии. Те  благоприятстват и импулсивните прояви, както и развитието на полезни социални умения.

Комплекс упражнения за по-успешно фокусиране, понякога съчетани с логопедична терапия, се стремят да контролират биохимичните процеси в мозъка, отговорни за нарушеното внимание. Създадени са на принципа за заучаване с повторяемост. Специално разработената методика, прилагана под ръководството на детски психолог и психотерапевт, доказано подобрява функциите със статут на предизвикателство за детският мозък.

А те биват много и разнообразни – трудно съсредоточаване, достатъчно бърз пренос на вниманието върху нова задача, едновременно изпълнение на няколко задачи, добра памет и др. При някои състояние са придружени от трудна визуално/речево възприемане и осмисляне на информация.

Всички тези симптоми са резултат от изменения в моторният кортекс и префронталният мозъчен дял. Те са невроанатомична особеност, обявена за окончателна и неподвластна на корекция. Хранителният режим и медикаментозната терапия поднасят на организма вещества, които въздействат по химичен път и оказват моментален резултат – желан от вскички пациенти ефект.

Затова медиците препоръчват прием на специална група стимуланти с химична формула, подобна на тази на methylphenidate. Медикаментите са с удължено освобождаване и въздействат върху повишаване дейността на допаминовите и норепинефринови трансмитери. Балансирането в количествата на този хормон е важно за мозъчните дялове, отговорни за планиране и дългосрочно фокусиране – прекалената концентрация на допамин ще причини разсеяност, повишена двигателна активност и затруднено съсредоточаване.

Стимулантите въздействат също върху сънливостта и лошото настроение, които са обичайна последица на тази диагноза. При по-засилени симптоми, медицинският екип понякога назначава антидепресанти-инхибитори на обратния захват на серотонина и антихипертензивни препарати.

70% от пациентите показват положителни резултати след кратка терапия с такива медикаменти. В дългосрочен план обаче те изпитват неприятни странични симптоми, някои от които са свързани с изоставане в растежа, както и пристрастяване към субстанциите.

Затова хомеопатичните препарати и здравословната храна са все по-популярни сред медиците, занимаващи се с този тип поведенчески отклонения. Био- и неврофийдбек процедурите също, тъй като те дават сканиран образ на мозъчната активност и така проблемът е напълно видим за пациентите.

Контролът върху концентрацията може да се тренира, но родителите също трябва да проявят определено отношение. За целта психолозите препоръчват специални родителски тренинги, които помагат за по-добро разбиране състоянието на вашето дете.