Остеопатия

За много хора терминът Остеопатия е наименование на поредното ставно или гръбначно заболяване. Всъщност, тази дума е донякъде свързана с голяма част от двигателните проблеми, с единствената разлика, че тя представлява не заболяване, а метод за тяхното ефективно лечение. Остеопатичните процедури са  не-медикаментозен и не-инвазивен начин на въздействие върху редица заболявания.

Остеопатията е мануалната терапия, целяща подобряване на общото здравословно състояние чрез манипулиране на мускулно-скелетната рамка. В своята практика, остеопатът се фокусира върху ставите, мускулите и гръбначния стълб, повлиявайки положително най-важните системи в човешкото тяло – нервната, кръвоносната и лимфната.

Терапията, наречена Остеопатия не е алтернативен метод, отречен от конвенционална медицина – напротив. Тя е допълващо лечебно средство, препоръчвано от болшинството лекари. Самите терапевти – остеопатите, са в голямата си част лекари, преминали сериозно обучение за придобиване на нужната квалификация. За разлика от хиропрактиците, те практикуват в един сериозен клон на медицината.

Какво представлява методиката?

Като концепция Остеопатия залага на цялостния, холистичен подход при възстановяване здравето на пациентите. Използва се комплекс от мануални техники, способни да подобрят циркулацията и коригират биомеханиката на тялото, без употребата на медикаменти. Остеопатът не се концентрира само върху проблемната област. Неговата цел е посредством ръчно въздействие, да върне баланса във всички телесни системи.

Диагностицирането и третирането на различни болестни състояния посредством този комплекс от техники, се нарича Остеопатична манипулативна медицина. Техниките на въздействие включват разтягане, деликатен натиск и съпротивление. Остеопатичният лекар може също така да предписва медикаменти и използва хирургични методи, стига те да подпомагат оздравителния процес.

Приложение:

Чрез остеопатия биха могли да се лекуват редица заболявания. В най-добрия случай състоянието на болните се подобрява, когато трайно избавяне от болестта е невъзможно. Проблемите, подлежащи на подобрение посредством мануалните техники на системата са:

  • Артрит;
  • Болки в глезените, стъпалата, хълбоците и коленете;
  • Болки в гърба, кръста, ръцете и врата;
  • Главоболие;
  • Мускулни възпаления;
  • Проблеми с позата на тялото, възникнали вследствие на бременност, спортни травми, шофиране или работа;
  • Храносмилателни проблеми;
  • Невралгия.

Терапевтът- остеопат има правото да определя състояния, неподлежащи на лечение с остеопатия, като е задължен да насочи болния към друг специалист. Използвана с цел превенция на по-сложни физиологични процеси, терапията носи редица ползи, особено на хора, подложени на тежко физическо натоварване.

Задължителни правила при провеждане на лечението

Лечението трябва да бъде провеждано единствено от квалифицирани терапевти, а преди започване на активната програма, следва да се проведе консултация за определяне вида и мащабите на проблема. Прегледът е също задължителен. Терапевтът може да поиска от болния да изпълни определени движения, за установяване на подвижността и правилната позиция на стойката.

Физическият преглед обикновено включва и проверка на състоянието на ставите, връзките и тъканите, посредством специална техника, наречена палпация. След изготвяне на прецизна диагноза, остеопатът следва да предложи план за действие, отговарящ на нуждите и възможностите на пациента. Този план трябва да включва определен брой сесии, който подлежи на корекция в зависимост от това как пациентът реагира на лечението.

Методът Остеопатия залага на способността на тялото да се самолекува и възстановява, ето защо терапевтът може също да препоръча специален хранителен режим, програма с упражнения, които се изпълняват у дома, както и промяна в начина на живот. Ползите от провеждането на този вид лечение са огромни, а освен това липсват каквито и да е индикации за нежелани странични реакции. Понеже мануалните техники са максимално деликатни, болка при провеждане на терапията липсва напълно.