упражнения за концентрация на вниманието при децаМускулите укрепват толкова повече, с колкото повече практически тренировки ги стимулираме. Мозъкът също се отличава с подобни способности. Родителите на децата с нарушена концентрация сигурно ще реагират с голяма доза скептицизъм на тези редове. Наистина обаче, съсредоточеността може да се тренира и да се подобри с упражнения за концентрация на вниманието при деца с такъв дефицит.

Дефицит на вниманието – няколко типа проявления

Постигането на резултат не е никак лесно. Той обаче не е невъзможен, особено ако учителят прилага модерни разнообразни тактики за фокусиране върху едно занимание. Обикновено, те са разработени под формата на интересна игра, която пряко стимулира различните аспекти на внимание. Те са няколко и концентрацията е само едно от тях.

За учебният процес или занятията в детската градина голяма роля играят капацитетът/обемът на внимание, умението за едновременно извършване на няколко действия с еднакъв интензитет, устойчивост и способност за бързо превключване от една към друга задача. Дефицит се проявява във всяка от описаните категории, и то в различна степен, което прави разпознаването им затруднително. Също така, често срещан случай е, когато детето е внимателно спрямо зрителна, но не и към получена слухова информация.

Неспособност за продължително внимание – статут, който изолира

Такива деца се концентрират при извънредни обстоятелства, и то за кратко време. Заниманието, спечелило вниманието им задълго, се отличава с някаква особеност, която им носи емоционален стимул. За тях трудните игрови модели са синоним на интерес, особено при деца с хиперактивен синдром с понижена съсредоточеност

Засилване на отслабеното внимание наистина се постига чрез продължителни тренировки. Комбинацията от определена повторяемост на ежедневните действия, и специалните игри, които педагозите разработват специално за такъв тип проблеми, са познатите за момента методи. Подборът им обаче изисква усет, познания, а прилагането е въпрос на обстоятелства. Ако групата или класът в училище има само едно такова дете, учителят рядко има възможност да се занимае точно с него.

Какво представлява успешната корекционна “психотренировка“

Дете с описаният дефицит се впечатлява лесно, но това трае кратко. Регулирането на мозъчна особеност няма как да бъде лесна. Напълно възможно е обаче децата да повишат значително способността си за дългосрочна задълбочена работа.

Продължителната концентрация представлява психологическо и умствено изтощение за децата с такава особеност. Затова специалистите препоръчват  редуване на игрови модели за засилване на концентрирането, с поредица от релаксиращи игри. Включване на упражнения за волева регулация също е изключително важно. Те ще развият умения за самостоятелно инициирано съсредоточаване и комбиниране на няколко умствени дейности.

Този тип деца са привлечени като с магнит от всичко цветно, ярко и интензивно. Задължително използвайте цвят или играчки с цветни елементи в задачите, за да установите постепенно как малчуганът е заинтересуван за повече време от обичайното.

Игри за слуховата и зрителна памет

Способността за дългосрочна работа се развива още в предучилищна възраст. Затова и посещението на детска градина е важно за установяване на такова състояние, което често се подценява и омаловажава от родителите. Детските педагози имат повече физическа възможност да установят тези особености. За опитният специалист това става лесно при провеждане на отделните игри в групата.

Развитието на внимание е различно от регулирането на тази мозъчна функция. Деца с дефицит се нуждаят от много повече и по-интензивни тренировки. Те винаги включват равен брой задачи за слухова и зрителна памет. Задържането на концентрация при слушане обикновено поражда повече затруднения при такъв проблем и се нуждае от упражнения за запомняне и възпроизвеждане на звуци или кратък текст.

Системната повторяемост на тези игрови задачи, съчетана с определен тип храна, достатъчно сън и почивка, и същевременно активно движение, осигурява дългосрочни резултати. Децата стават по-съсредоточени отпреди и се адаптират по-успешно към заниманията си в училище.