сколиоза лечение Гръбначното изкривяване се свързва предимно с неправилната стойка и ученическата скамейка. Действително, в юношеска възраст се наблюдават най-голям процент деформации на гръбнака, но истината е, че такива могат да се появят както преди, така и след това. За сериозно може да се възприеме изкривяване от типа на сколиозата с извивка, над 10 градуса, с възможност за  прогресивното й развитие.

Задълбочаващото се изкривяване може да провокира разместване на важни органи или нарушена двигателна активност. Затова, прилагането на адекватно за установената сколиоза лечение е жизненоважно за здравето на пациента Инвалидизирането е напълно възможен сюжет при увеличаване ъгълът на дъгата, който трябва да се проследява редовно. Това става чрез медицинско измерване на т.нар. “ъгъл на Кобб” – основна мярка за гръбначни изкривявания, отчитаща разстоянието между първият и най-долният засегнати прешлени.

Същност и опасности

Сколиозата е най-често срещаното изкривяване на гръбнака. Описващо буквите “S“ или “С”, то се развива в странична посока (декстросколиоза и левосколиоза) и рядко остава незабелязано. Появата му причинява не само характерни симптоми, но и вторични компенсиращи изкривявания на съседни прешлени. Засегнатите прешлени се извъртат в посока на изкривяването и изпъкват над другите. Изместването на опората пък създава прекомерно напрежение в паравертебралните мускули

Значението дали извивката се появява в лумбалният или гръдният отдел е със също толкова голямо значение, както и ъгълът й.  Гръдната двустранна (S) сколиоза например е една от най-неприятните диагнози, която може да даде отражение върху функциите на белите дробове, сърцето и подребрените органи. Промяната на стойката, походката, лесната уморяемост и болките са неприятни, но по-леки последици.

Конвенционално лечение

Традиционната медицина избира метод на корекция според възрастта на пациента, степента на изкривяване и наличиен на придружаващи заболявания. Обичайните методи за борба със сколиозната дъга са лечебна гимнастика, масажи, ненатоварващ спорт (йога, плуване), физиотерапевтични практики, коригиращ ортопедичен колан (корсет) и хомеопатични рецепти.

Всички те целят спиране на развитието й и възвръщане на гръбначният стълб в нормална позиция, доколкото е възможно. Подобна амбиция изисква изключително продължително лечение, с което голяма част от пациентите  понякога не разполагат. Прогресирането на сколиозата с ъгъл над 45 градуса е сигнал за 50% инвалидност, която влошава качеството на движение и жизнени функции.

При подобно влошаване на състоянието единственото решение за пълноценен живот е хирургична интервенция. Операцията представлява коригиране на гръбначната позиция чрез вграждане на титаниеви импланти, сравнително лека е и изисква съвсем кратък рехабилитационен период. Всеки млад човек обаче вероятно е пълен с резерви за прилагането на подобна процедура върху себе си. Има ли обаче друго ефективно лечение?

Холистична медицина

Холистичният подход не разчита на бърз резултат, дори и при спешна необходимост от такъв. Възстановяването на изместена костна структура е изключително трудно и специализираните терапевти са наясно с това. Те са наясно и че постигнатият по естествен път резултат е дълготраен.

Холистичен център “Холимед“ предлага индивидуално лечение на сколиозна дъга, в зависимост от степента на изкривяване и общото здравословно състояние. Сертифицирани терапевти постигат невероятни резултати с ефективен остеопатичен масаж, лечебна гимнастика, кинезитерапия и модерни тренажори. Прилагането им за продължителен период доказано помага на гръбначният стълб да възвърне естествената си форма в максимална степен.