скенар ценаСКЕНАР е абревиатура на Само Контролируем Енерго Невро Адаптивен Регулатор – дълго, но достатъчно ясно илюстриращо функциите на уред наименование. Създаден с цел поддържане физическата и психическа форма на съветските космонавти, той е неинвазивен и безболезнен, но свръхефективен лечебен инструмент за множество заболявания. Логичният въпрос за обичайната за терапия СКЕНАР цена, изисква по-обстоен преглед на апарата, функциите и начинът на приложение.

Електрически импулси вместо медикаменти

Руският уред за генериране на импулси предоставя медицинска диагностика и пълноценна терапия. Той повлиява телесните процеси посредством електроимпулсни вълни, пренасяни в тялото чрез пряк контакт с кожата. Апаратът въвежда заряд с определена честота и амплитуда. Те са не прекалено силни за биотоковата система, но достатъчно мощни за активизиране на “спящи“ енергийни депа. Органите реагират мигновено на сигналът, преобразувайки всяка електроимпулсна вълна съобразно локалното биополе.

Биополето се характеризира с различна сила в отделните области на тялото, съобразно на органите – хроничните заболявания, умората и стресът понижават циркулацията, честотата и обхватът на енергийните вълни. Намесата на електроимпулсният апарат коригира отслабналият биозаряд, стимулирайки тялото към самостоятелно производство на импулси. Практикуван в продължение на определен период, този процес възстановя здравето, емоционалният и жизнен тонус чрез неинвазивно самолечение.

Индивидуална терапия

Описаният лечебен метод напомня древноизточната акупунктура и акупресура не само привидно. Руското терапевтично устройство извършва меридианна диагностика и лечение, но по много по-усъвършенстван метод – физическата стимулация с игла е заменена от физическо пренасяне на електрически импулс за биологична реакция. Такава има винаги. Терапевтичната цел е токовият заряд да е с безопасна и същевременно стимулираща честота и интензитет, достатъчно въздействащ за регулация на телесно-енергийни “блокажи”.

Очевидно е, че определянето честотата и формата на генерираните импулсни вълни е задача за квалифициран специалист .То се извършва след задълбочен преглед, разговор с пациент и споменатата компютърно меридианно диагностициране, което разкрива наличието на “блокирани меридиани” в тялото.

Меридианът е основна телесна единица за източната медицина. Лекарите на Изтокът лекуват чрез неконвенционални методи. Те изповядват концепцията, че затрудненото протичане на жизнената енергия, наричана чи, прана и т.н., е виновникът на всяко заболяване.

Според нея, болестта се заражда на емоционално-енергийно ниво дълги години преди физическото си проявление. Съветският генератор на електроимпулси въздейства според същата философия, но чрез модернизиран неболезнен преглед и лечение, извършван от дипломиран и сертифициран от действащи СКЕНАР школи, лекар.

След извършване на задълбочен преглед, терапевтът определя понякога скритият и за самите пациенти проблем. Изготвя се индивидуална програма за всеки пациент. Честотата на импулсната стимулация, продължителността на сеанс и общият брой провеждани сеанси не се влияят от телесно тегло и ръст – техен координатор е единствено биоелектричните вълни на отделният човек, а те са напълно независима величина.

Терапията е предназначена за вродени, придобити и хронични заболявания в лека и тежка степен на развитие. Тя е включена в рехабилиатционни програма след изключително тежки травми и инвалидизиращи заболявания. Електроимпулсният апарат обаче е и прекрасен начин за повишаване на енергийният и жизнен тонус при напълно здрави хора. Всъщност, той е изобретен именно с такава цел, и е изключително често прилаган и препоръчван от спортни медици, като възстановителна процедура при сериозни травми.

Цената

Самоконтролът струва скъпо. Електроимпулсната терапия обаче опровергава  това доказано клише, предоставяйки стимулатор за регулация на биологичният ни електрически заряд, на изключително изгодни цени. Единичната процедура е на стойност, варираща около 50 лв. – достъпна за всеки средностатистически месечен бюджет. Пакет от сеанси често се предлага със значително намаление.

Медицински център “Холимед“ предоставя терапевтичен сеанс от специализирал и дипломиран в руската школа СКЕНАР специалист с дългогодишна практика. Пациентите ни получават топла и уютна приятелска среда, достатъчно време за диалог с терапевта, както и най-правилната за състоянието си индивидуална програма. Електроимпулсите създават живот. Ние ще ви предоставим здраве, “събуждайки” клетките ви чрез най-съвместимият със собствените ви биоритми, заряд.