Скенар диагностикаДнес може да ви се направи скенар диагностика не само в центровете по алтернативна медицина, но и дори в някои лечебни и болнични заведения. Това, което до неотдавна беше отхвърляно с лека ръка, днес е научно доказано – става въпрос за енергийното ни поле, влияещо се от патологичните процеси, протичащи в човешкото тяло.

Какво представлява?

Скенар е и метод и уред за лечение и поставяне на точна диагноза. Името идва от абревиатурата Самоконтролируем Енерго-Невро Адаптивен Регулатор. Лечението представлява въздействие посредством невроимпулси върху конкретни акупресурни точки, отговорни за болни органи и системи в тялото, но тук все пак ще говорим за диагностика.

Прието е, че при възникнали патологични процеси в телесните тъкани, нервните импулси с конкретната зона също променят своите параметри, и по-конкретно изменя се тяхната честота, амплитуда и големина. Именно тези параметри измерва уредът СКЕНАР, за да извърши прецизна диагностика.

Импулсите, претърпели изменение се отчитат от апаратурата, но без да се работи директно върху болния участък, а върху акупресурната точка (меридиана), отговорна за отделна система или взаимно-свързана група органи. Диагностичният метод се смята за много точен, тъй като се измерва в числова стойност електропроводимостта на една или няколко акупресурни зони. В зависимост от показанията, се определя дали се касае за функционални смущения в организма.

Защо е добра алтернатива на конвенционалните средства и методи?

Скенар диагностика е възможно да се приложи върху абсолютно всеки пациент, независимо от неговата възраст и придружаващи заболявания. Методът е не само точен, но преди всичко максимално близък до физиологичните процеси в тялото. Тоест, организмът не се съпротивлява на диагностичния процес, което би могло да доведе до погрешно поставена диагноза.

Нека разгледаме накратко познатите днес методики за определяне диагнозата на болни пациенти. Един от най-широко разпространените начини за установяване на евентуални възпалителни и патологични процеси е кръвното изследване. Той плаши болшинството пациенти, особено децата. Същевременно резултатите не винаги са категорични. Кръвният тест рядко може да насочи към храносмилателни и двигателни проблеми.

Рентгеновите снимки са също много стара и масово използвана технология за откриване на различни физиологични изменения. Той, заедно с други методики и видове апаратура не е напълно безвреден. Честото им използване е противопоказно, а поставянето на точна диагноза е изцяло в ръцете на специалиста – лекар. Интерпретацията направена от лекаря би могла да бъде погрешна.

Освен вредно облъчване, болка и дискомфорт, изследванията с конвеционални технически средства причиняват и психологически стрес. Всеки, преминал през изследване с ядрено-магнитен резонанс определя преживяването като изключително неприятно и плашещо. Времето, прекарано в камерата на апарата се усеща като часове, макар да трае от 20 до 30 минути.

Не на последно място е редно да споменем и цената на традиционните прийоми за диагностика. Тромавата бюрократична машина, обхванала здравеопазването в световен мащаб принуждава хората да чакат месеци наред за изследване, ако държат сметката да бъде покрита от здравната им осигуровка. Алтернативата е заплащане на изследването с лични средства, а то често струва солидна сума пари.

Скенар диагностиката не се покрива от здравната каса, но и цената на манипулацията не е толкова висока, колкото е стойността на изследването с ядрено-магнитен резонанс например. Тъй като може да се проведе в почти всеки център по алтернативна медицина, чакането и нуждата от набавяне на куп документи отпадат автоматично. Ако в болницата не могат да ви поставят диагноза, запишете си час за преглед със скенар.