СКЕНАР терапияМодерната през последните години СКЕНАР терапия е съвременна адаптация на древните техники акупресура и акупунктура, доказали способностите си при лечение на заболявания с всякакъв произход. Същността й е стимулиране на лечебни точки върху кожата чрез електрическа енергия, излъчвана от специален уред – Самоконтролируем Енерго-Невро Адаптивен Регулатор (СКЕНАР).

Подаваните електроимпулси проникват през кожните рецептори и се придвижват по невробиологичните канали до ретикуларният дял на мозъка (център за обработка и синтез на информация). Мозъкът ги разпознава като “свои“, тъй като нискоамперният заряд наподобява честотата на непрестанно произвежданите от тялото ни импулси.

Органичният отговор е постоянна регулация на постъпващите импулси, в зависимост от нуждите на тялото, и засилено продуциране на невропептиди. Невропептидите са основната структурна част на нервната система, която кореспондира с всички системи в тялото. Активизирането им създава изключително благоприятна почва за естествените самолечебни заложби на организма.

Акупунктура, акупресура и СКЕНАР

Акупунктурата и акупресурата възприемат човешкото тяло като система от меридиани, през които свободно протича поддържащата всички жизнени функции енергия – чи. Тези невидими дъги по необходимост си взаимодействат с нервната система. Окончанията им са разположени върху повърхността на кожата, и са крайно реактивни на външни дразнения.

Според древнокитайските лечебни философии, всяко заболяване на телесно ниво е пряка последица от блокиране движението на чи. Възстановяването на енергийният поток става чрез палпация (акупресура), поставяне на игли (акупунктура),  контакт с естествен магнит и още няколко типа стимулации в специалните лечебни точки, скрити между милионите кожни рецептори.

Тези манипулации предават “информация” по нервните влакна, която се обработва от съответният център в мозъка. Повторяемостта постепенно елиминар напълно блокажите в “енергийният меридиан”, причиняващи заболяване на определен орган. Можете да си представите колко по-осезаема и бърза “кореспонденция” би предизвикал електрическият импулс!

Какво прави и какво не прави този апарат

Преди процедура със СКЕНАР апарат терапевтът извършва компютърна диагностика и изработва специална програма. Електрическият заряд и честотата на импулсите, както и продължителността на манипулацията са абсолютно индивидуални за всеки пациент. Различните заболявания, а и особеностите на органичната система не могат да взаимодействат с еднакви импулсни честоти.

Стимулираният от невропептидите автотерапевтичен процес се проявява чрез подсилена имунна система, подобрен тонус и видимо по-здравословна “обработка” на стресови ситуации. Пациенти потвърждават, че след СКЕНАР манипулацията е започнало овладяване на заболявания и дисфункции в редица органични системи, и то без намесата на медикаменти:

  • Нервна (вегетативна нервна)
  • Сърдечно-съдова
  • Опорно-двигателна
  • Дихателна
  • Храносмилателна
  • Отделителна и полова

Електроимпулсната стимулация оказва силно въздействие върху голям брой заболявания, психологични състояние и върху цялостният жизнен тонус. Тя все пак не е в състояние да се справи със сериозни структурни изменения на тялото или животозастрашаващи състояния. Този факт не пречи да е горещо препоръчвана като придружаващ, а понякога и заместващ традиционната медицина метод на лечение.

Холистичен метод

СКЕНАР  процедурата определено може да се причисли към холистичните методи на лечение. Тя за пореден път потвърждава холистичната концепция за влиянието на емоциите и мисловните модели върху тялото, както и телесните особености върху психо-емоционалният тонус. Тя е напълно безвредна и адаптивна към индивидуалните нужди на пациента, стимулирайки самолечебните сили на тялото по естествен неинвазивен път.

Консултацията с лекар не бива да се пренебрегва в никакъв случай, въпреки че единствените познати противопоказания са поставен пейсмейкър или тежка зависимост от субстанции. СКЕНАР-терапевтът също трябва да разполага с необходимите умения, изисквани и сертифицирани от „СКЕНАР център – България”.

Електроимпулсната терапия е сред най-често търсените услуги в център “Холимед”, където пациентите срещат отлична диагностика и качествено приложена манипулация. Оздравяването и възстановяването с помощта на СКЕНАР процедурите е причината огромен брой хора да повярват в концепцията на холистичната медицина.