специалист по гръбначен стълбСъществуват много медицински специалности, които се грижат за пациенти със спинални състояния и всяка от тях има малко по-различна от другите роля. Изборът на най-подходящия тип специалист по гръбначен стълб, или екип от здравни специалисти, до голяма степен зависи от симптомите на пациента и от тяхната продължителност.

Различните видове здравни работници, лекуващи болки в гръбнака, обикновено имат различни обучения и интереси. Въпреки че е обичайно да се започне с доставчик на първична медицинска помощ (общопрактикуващ лекар, хиропрактор, експерт по остеопатия), ако болката на пациента е устойчива на първоначалното третиране, тогава може да са необходими услуги на специалист по гръбначен стълб.

Има три широки групи медицински работници, чиято специалност им позволява да лекуват болки в гърба:

 1. Доставчиците на първични медицински услуги често са първото пристанище за пациентите, които се сблъскват с болки в гърба и обикновено включват:

  • Лекари от първичната медицинска помощ (общопрактикуващи, интернисти, акушери, гинеколози, педиатри)
  • Хиропрактори
  • Доктори по остеопатична медицина

2. Специалистите по заболяванията на гръбначния стълб притежават по-специфична област на познания в определени гръбначни заболявания. Сред тях спадат:

  • Хирурзи
  • Анестезиолози
  • Невролози
  • Ревматолози

3. Терапевтите имат опит във физическата и професионалната рехабилитация при болки в гърба и нерядко могат да окажат психологическа помощ при хронична болка. Към тях спадат:

  • Физиотерапевти
  • Професионални терапевти
  • Клинични психолози

Лекарите от първичната медицинска помощ имат неинвазивен (нехирургичен) подход и често използват лекарства, отпускани с рецепта, за да намалят болките и възпалението. В тази категория влизат и услугите на физиотерапевтите за подпомагане поддържането на диапазона на движение и мускулния тонус.

В тяхната компетенция и правомощия е да поръчат различни процедури за диагностика на гръбнака, за да проучат по-пълно потенциалните причини за постоянната болка в гърба и в шията и да насочат пациентите към специалист за по-нататъшна диагностика и лечение. Всички специалисти от първата група са с медицинско образование, включително хиропрактиците, чието обучение е четири години + една година стаж в клинично заведение.

Хирурзите – ортопеди и неврохирурзи изпълняват преобладаващата част от операциите на гръбначния стълб и често удължават общата си ортопедична или неврохирургична подготовка, като преминават тясна специализация по спинални заболявания.

Ортопедичните хирурзи имат специалност по остеопатична медицина. Задължително е да са завършили петгодишно обучение, фокусирано върху хирургичното лечение на мускулно-скелетните състояния, както и в методите за диагностика и лечението на гръбначни нарушения, артрит, спортни травми и фрактури.

Неврохиргът е специалист по гръбначен стълб с квалификация в остеопатичната медицина. Специалистите от този клас преминават пет или шест годишно обучение, което се фокусира върху хирургичното лечение на пациенти с неврологични заболявания. Неврохирурзите са обучени да диагностицират и лекуват заболявания на мозъка, гръбначния стълб, нервите, вътречерепната и интраспиналната васкулатура.

Физиотерапевтите са завършили специални школи и след две до три години следдипломно образование получават диплома по физикална терапия. Те са лицензирани от държавата специалисти. Други медицински експерти като хирурзи, хиропрактици и физиатри често насочват своите пациенти към физиотерапевт.

Физиотерапевтите разглеждат медицинските истории на пациентите, тестват и измерват силата, обхвата на движенията, баланса и координацията, стойката, мускулната производителност, дишането и двигателната функция.

На база резултатите, те разработват план за лечение, включващ цели, стъпки и очаквани резултати от терапията. По време на лечението физиотерапевтите документират напредъка на пациента, провеждат периодични прегледи и при необходимост променят лечебния план.