възстановяване след исхемичен инсултИсхемичният инсулт е сериозна диагноза, което причинява частична инвалидизация. Парезата, моторната или сензорна афазия (смущения в говора и разбирането на думите), нарушената мозъчната функция (мисловен процес), дъвкателните проблеми и трудното преглъщане са често срещани последици от процеса.

Преодоляването им е възможно в почти пълна степен чрез ефективна рехабилитация, започнала възможно най-скоро след поява на мозъчната травма. Пълноценното възстановяване след исхемичен инсулт е напълно възможно с професионална екипна грижа от специалисти: рехабилитационен терапевт, физиотерапевт, невролог и логопед.

Съвместните им усилия целят максимално заличаване на последствените парези, сковавания, началната мускулна атрофия и измененията в походката. Постигането на целта изисква различен период, но обикновено се увенчава с успех, ако терапията започне още през първата седмица след инсулта. Ако няма възможност за напускане на дома, терапията може да започне там, а когато има известно подобрение продължат с посещения в клиника.

Основни цели

Целите за рехабилитация на исхемичен инсулт зависят от степента на поражения върху мозъка. Прекъсването на нормалния кръвоток със сигурност  се е отразило върху организма, тъй като неизвестен процент нервни клетки просто са некротирали. И докато някои пациенти страдат единствено от неволни мускулни спазми, леки ограничения в движенията, смущение и замаяност, при тежките случаи нещата са различни.

Сериозно пострадалите от исхемичен инсулт трябва да започнат с упражнения по вертикализиране (самостоятелно изправяне), постигане на стабилна походка и раздвижване на напълно парализирани участъци. Някои от тях учат се да се хранят, говорят, преглъщат, а нерядко и да разбират, и осмислят думите на околните. Несъмнено това е преломен житейски етап, през който пациентите изграждат нова личност.

Методи за възстановяване

Рехабилитацията след исхемичен инсулт вероятно са стартирали още в клиниката, където е оказана първоначална помощ. Продължаването му трябва да се случи в център с достатъчно модерно техническо оборудване – някои от съвременните методи са в състояние да възвърнат пълноценното здраве при инвалидност, обявена за непреодолима.

Процесът не се състои само от прилагане на физически упражнения. Поддържането тонуса на мускулите и раздвижването при пареза са изключително важни, но не бива да забравяме, че инсултът е мозъчна травма. Възможно най-оптималното възстановяване на мозъчната активност, дори и ако не се наблюдават видими увреждания, крие тайната за пълен рехабилитационен успех.

Традиционните методи за възстановяване след исхемичен удар се класифицират в три основни групи:

  • Физически упражнения с механизирана помощ

Парализираните участъци се раздвижват с помощта на електростимулация или механични изкуствени опори. Те подкрепят проблемният крайник в процедурата, която понякога е доста продължителна.

  • Самостоятелни лечебни упражнения

Целите са преодоляване на парезите и трениране на мускулната еластичност. В групата са включени техники за възвръщане на дъвкателните умения и преглъщането, терапия на засегнатият крайник (крайници) и постепенно увеличаване на движенията (понякога с патерици или проходилка).

  • Когнитивно-поведенчески тренировки

Противно на очакванията, тя изключително важна за пълноценното функциониране на личността след исхемичен инсулт. Диагнозата представлява прекъснат приток на кръв към мозъка, вследствие на което некротират множество нервни клетки. Резултатът може да са осезаеми комуникационни или мозъчни нарушения (разбиране смисъл на думи).

Пациентите се учат да управляват и овладяват тези поражения чрез определени медикаменти. От голямо значение обаче са и редовните оценки на когнитивните функции, упражненията за писане, четене, говорене и слушане, както и разговорите с психолог за емоционалното им състояние.

Холистичното лечение възприема всяко заболяване като нарушаване на енергийните биоритми. При рехабилитация от инсулт на пациентите се съобщава, че да бъдат отново пълноценни хора, зависи изцяло от тях. Затова и холистичното лечение е изключително подходящ избор за заличаване последиците от неприятната травма.

Рехабилитация в холистичен център

Възстановяването в холистичен център “Холимед“ се случва чрез напълно неинвазивни процедури, сред екип от международно сертифицирани терапевти, в топла и приятелска атмосфера. За всеки пациент се разработва индивидуална програма с подходяща диета, система от упражнения и когнитивна терапия.

Модерната неврофийдбек терапия е изключително подходящ метод за постепенен контрол върху мозъчните процеси. СКЕНАР стимулацията е прекрасно естествено средство за поддържане на мускулна маса и възстановяване общият тонус на организма. Резултатът надвишава очакванията на пациентите и ги адаптира към напълно нормален начин на живот.