симптоми на аутизъмДнес терминът Аутизъм е толкова често и масово експлоатиран, че в даден момент всеки от нас започва да смята, че с диагнозата се спекулира. Понеже състоянието обикновено се открива в най-ранна детска възраст, е почти невъзможно за родители и близки да определят дали аутизмът засяга тяхното собствено или друго дете от техния семеен кръг.

Тук ще разгледаме типичните състоянието аутизъм симптоми, с намерението да помогнем на много родители, които не знаят на какво се дължи странното поведение на детето им. Преди всичко ще опитаме да дадем ясна дефиниция на това сериозно личностно разстройство. В обществото ни конкретното заболяване често се бърка с други смущения в развитието, като синдрома на Даун  например.

Какво представлява и на какво се дължи състоянието?

Аутизмът е приет за комплексно смущение в личностното развитие. Симптомите му се проявяват още в първите три години от живота на засегнатия индивид. Възниква в резултат на неврологично разстройство, оказващо влияние върху нормалната мозъчна функция. Засяга най-често комуникацията и социалните умения.

Хората с аутизъм имат проблем с невербалната комуникация. За тях е проблем да се присъединят към социални взаимодействия, включващи забавление и игри. Изследването на генома на заболяването показва сходни генетични причини с тези при синдрома на хиперактивност и дефицит на вниманието, шизофрения, биполярно разстройство и клинична депресия.

Специалистите смятат, че тези пет психични разстройства и заболявания имат едни и същи наследствени вариации. Аутизмът се проявява с широк спектър от нарушения в развитието, дължащи се на мозъчна аномалия. Характерно за хората с подобна диагноза е придържането към определен поведенчески модел. Всеки опит за промяна в ежедневните дейности, бива посрещан с остро противопоставяне.

Кои са обичайните симптоми?

Трудно е да се посочат с клинична точност характерните за всеки индивид с аутизъм симптоми. Това е широкоспектърно разстройство, което значи, че трудно биха могли да се открият двама индивида с абсолютно сходни проявления на състоянието. Накратко, заболяването протича с невъзможност да се изградят нормални умения за социално общуване с връстници и въобще с хора извън домашното обкръжение.

Симптомите варират от леки, почти незабележими до тежки. Аутистите биват смятани за недодялани в общуването, а често и за доста груби. Почти винаги липсва визуален контакт, тъй като аутистът избягва да гледа в очите хората, с които общува. Индивидите с аутизъм са неспособни да уловят сигналите, че някой се опитва да привлече тяхното внимание. Възможно е дори да не разбере, че се опитвате да проведете разговор.

Емпатия и способност да се разберат чувствата на околните

Аутизмът се проявява с един характерен за болшинството хора симптом – неспособността да бъдат разбрани чувствата на околните. За личност с подобен проблем, е трудно да прояви емпатия по съвсем спонтанен, типичен за нормалните хора начин. С продължителни поведенчески тренировки, е възможно да се постигне поне привидно проявление на някаква бледа форма на съчувствие.

И в заключение ще споменем и един от основните симптоми на аутизъм – начинът на комуникация с околните. Когато общува с един човек или с група хора, аутистът изглежда сякаш говори „на”, а не „със” своите събеседници. Разстройството създава велики оратори, тъй като трудно нещо би могло да отклони тяхното внимание от темата, която ги вълнува. Открийте интересите на даден аутист и се пригответе да го слушате с часове.