остеофитозаОстеофитоза е медицински термин, който е малко познат на широката аудитория. Състоянието е по-популярно с наименованието „ошипяване”, защото остеофитите са малки костни израстъци, наричани шипове в разговорния език. Страдащите от ошипяването не са концентрирани в една възрастова група, макар остеофитозата да е приета за класическо дегенеративно състояние. Шипчетата засягат мъже и жени и в някои случаи образуването им започва след 30 годишна възраст.

Какво отличава тази костна деформация от останалите?

Остеофитите са екзостози (костни израстъци), образуващи се по дължината на ставната повърхност. Те не бива да се бъркат с ентезофити, които представляват костни изпъкналости, формирани от срастване на сухожилие или лигамент. Остеофитите не винаги се отличават от екзостозите по някакъв определен начин, въпреки че в много случаи има редица разлики. При остеофитоза шиповете обикновено са вътреставни (в ставната капсула).

Формирането на остеофит може да се случи по цялата скелетна система. Образуването на шипове е класически свързано с всякакви последователни и последващи промени в костната структура, които се дължат на възрастта, дегенеративни изменения, механична нестабилност и болести като дифузната идиопатична скелетна хиперостоза.

Често остеофитоза възниква в остеоартритните стави в резултат на увреждане и износване, вследствие на възпаление. Калцификацията и образуването на нови кости също може да възникне в отговор на механични увреждания в ставните връзки. Сред причините за появата им често е и увеличаването на повърхността на увредена става, засегната от артрит.

Болката е една от причините ошипяването да бъде свързвано и дори понякога да бъде смятано за друг вид увреждане на скелетната структура. Болките рядко са постоянни. Появяват се главно при физическо натоварване и преумора, при промяна на времето и при остри инфекции. Нестероидните противовъзпалителни средства са утвърден метод на лечение, в комбинация с аналгетици за овладяване на болката.

Остеофитозата се появява по естествен начин в задната част на гръбначния стълб като ясен признак за дегенеративното му увреждане. В този случай остеофитите рядко са източник на болки, но са сигурен знак за сериозен проблем. Притискайки нервните окончания, те често предизвикват изтъръпване и схващане на горните и долни крайници, защото нервите осигуряват усещането в техните дерматоми.

Превенция и терапия

Ошипяването може да бъде избегнато с прием на медикаменти, познати с наименованието хондропротектори. Това са група лекарствени средства, притежаващи свойството да подхранват хрущяла. Приемът на медикамент с предпазваща функция трябва да започне на ранен етап, за да има ефект от превантивното действие. При генетично обременени хора, и особено жени, предразположени към костни промени поради хормонален дисбаланс, това трябва да става след 30-годишна възраст.

Когато се касае за вече възникнали състояния, много добър ефект дават някои физиотерапевтични програми и балнеолечение. Водна гимнастика за декомпресия на притиснатия нерв би могла да възстанови чувствителността на засегнатите крайници. Упражнения със специална група тренажори, както и електроимпулсна терапия също повлияват добре остеофитните процеси.

В много редки случаи може да се наложи оперативно отстраняване на един или няколко шипа. Поради факта, че остеофитоза не е заболяване застрашаващо живота и подвижността на засегнатия индивид, клиничната практика обикновено залага на проследяване на състоянието с редовни прегледи и ежегодни поддържащи терапии. В добър холистичен център на пациентите ще бъдат предложени лечебни курсове, съобразени с техните нужди и моментен статус.